Aktualności

19 września 2018 r. DK Energy Polska, ZEC S.A. w Katowicach i Matex Controls, przyjęły markę i logo Grupy Dalkia, która w ramach swojej strategii i rozwoju, łączy pod swoją marką polskie spółki zależne.

Uciepłownienie Juliusza to unikatowe przedsięwzięcie na skalę kraju. Inwestycja warta 10 mln złotych była realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach rozpoczęły projekt mający na celu zwiększenie efektywności zbierania danych z układów pomiarowo - rozliczeniowych wchodzących w skład zarządzanej przez ZEC S.A. infrastruktury sieciowej.

0 MW

MOCY CIEPLNEJ ZAINSTALOWANEJ

0

ŹRÓDEŁ CIEPŁA

0

SILNIKÓW
GAZOWYCH

>0 MLN M3

ZUŻYTEGO METANU ROCZNIE

0 000 M

SIECI
CIEPŁOWNICZYCH

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z ZEC S.A.

Zapraszamy potencjalnych Kontrahentów do współpracy z ZEC S.A. w zakresie m.in.:

  • dostaw materiałów
  • wykonania projektów, dokumentacji
  • wykonania usług, remontów, inwestycji i innych

Pliki do pobrania:

LEGENDA UŻYTYCH OZNACZEŃ

ZDSO - Zaproszenie do składania ofert

OP - ogłoszenie przetargu

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia