Władze spółki:

 • Rada Nadzorcza:
  • Jérôme Ladrière - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Diane Damour-Duteil - Członek Rady Nadzorczej
  • Thierry Deschaux - Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Palacz - Członek Rady Nadzorczej
 • Zarząd spółki:
  • Jacek Chodkowski - Prezes Zarządu
  • Piotr Garczyński - Zastępca Prezesa Zarządu
  • Robert Skalski - Zastępca Prezesa Zarządu