ZEC S.A. - Zakłady Energetyki Cieplnej

Aktualne rekrutacje

Specjalista ds.IT

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie
Oferujemy:
 • Przyjazne miejsce pracy i środowisko, w którym Pracownicy dobrze się czują i mogą w pełni rozwijać swój potencjał
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • Szerokie możliwości doskonalenia się – dofinansowanie do studiów, katalog praktycznych szkoleń dostosowanych do potrzeb pracownika, zdobywanie uprawnień
 • Niezbędne narzędzia pracy: telefon, komputer
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w zespole profesjonalistów
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę.
Wymagamy:
 • Wykształcenie wyższe informatyczne,
 • Minimum 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Motywację do podejmowania wyzwań,
 • Komunikatywność i zdolności interpersonalne,
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne i równoległa koordynacja wielu zadań (praca pod presją czasu),
 • Znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych Microsoft,
 • Ogólna znajomość systemów klasy ERP oraz baz danych Oracle,
 • Znajomość zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem sieci LAN, WAN, WIFI,
 • Dobra znajomość j. angielskiego (B2),
 • Prawo jazdy kat. B.
Twoje zadania:
 • Utrzymanie w sprawności systemów IT, stanowisk komputerowych funkcjonujących w Spółce oraz optymalizacja kosztów ich utrzymania (1 lokalizacja służby centralne i 11 lokalizacji produkcyjnych, ponad 100 stanowisk komputerowych),
 • Uruchamianie nowych stanowisk komputerowych: konfiguracja sprzętu, instalacja oprogramowania,
 • Usuwanie awarii systemów IT, sprzętu komputerowego (diagnozowanie problemów, wymiana sprzętu/ reinstalacja oprogramowania) w tym wnioskowanie o bieżące (awaryjne) zakupy sprzętu komputerowego,
 • Wspomaganie pracowników Spółki w prawidłowym korzystaniu z zasobów informatycznych i telekomunikacyjnych w tym rozwiązanie bieżących problemów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo danych przetwarzanych w infrastrukturze IT i telekomunikacyjnej Spółki,
 • Udział w opracowywaniu planów strategicznych w zakresie rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w Spółce,
 • Zarządzanie sieciami i urządzeniami sieciowymi w Spółce,
 • Zarządzanie systemem telefonii VOIP,
 • Zarządzanie smartfonami użytkowanymi w Spółce,
 • Zarządzanie pracami realizowanymi przez firmy zewnętrzne,
 • Zarządzanie budżetem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz bieżące raportowanie,
 • Aktualizacja informacji na stronie internetowej Spółki.

Prosimy o przesłanie CV wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZEC S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zec.katowice.pl

Praktykant w dziale Zarządzania Majątkiem

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie
Oferujemy:
 • Przyjazne miejsce pracy i środowisko
 • ,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
Wymagamy:
 • dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excel,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • mile widziane wykształcenie wyższe,
 • dokładność, sumienność i terminowość w realizacji powierzonych zadań.
Twoje zadania:
 • zestawianie danych, wprowadzanie do bazy w formacie Excel na podstawie dokumentacji Firmy,
 • segregacja i archiwizacja dokumentacji działowej w tym dokumentacji ciepłowniczej,
 • prowadzenie korespondencji działowej,
 • ewidencja floty samochodowej, przygotowywanie raportów.

Prosimy o przesłanie CV wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZEC S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zec.katowice.pl

Główny Specjalista ds. Automatyki

Miejsce pracy: Katowice, Sosnowiec, Mysłowice, Ruda Śląska
Region: śląskie
Oferujemy:
 • Przyjazne miejsce pracy i środowisko, w którym Pracownicy dobrze się czują i mogą w pełni rozwijać swój potencjał,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • ,
 • Szerokie możliwości doskonalenia się – dofinansowanie do studiów, katalog praktycznych szkoleń dostosowanych do potrzeb pracownika, zdobywanie uprawnień
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w zespole profesjonalistów
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę
Wymagamy:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: mechatronika, automatyka i robotyka, elektronika, informatyka),
 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu utrzymania i modernizacji systemów AKPiA,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, pakietu typu AutoCad,
 • minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • motywację do podejmowania wyzwań,
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i równoległa koordynacja wielu zadań (praca pod presją czasu)
 • prawo jazdy kat. B
Twoje zadania:
 • Utworzenie działu automatyki i kreowanie jego rozwoju,
 • Zarządzanie zespołem automatyków,
 • Utrzymania ruchu systemów automatyki,
 • Wprowadzenie standardów celem ujednolicenia użytkowanej AKPiA,
 • Planowanie zakupu niezbędnych materiałów i części,
 • Koordynowanie prac serwisów zewnętrznych,
 • Planowanie inwestycji,
 • Nadzorowanie realizacji inwestycji przez firmy zewnętrzne

Prosimy o przesłanie CV wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZEC S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zec.katowice.pl

Specjalista ds. rachunkowości

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie
Oferujemy:
 • Przyjazne miejsce pracy i środowisko, w którym Pracownicy dobrze się czują i mogą w pełni rozwijać swój potencjał,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia cennego doświadczenia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w zespole profesjonalistów,
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę
Wymagamy:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, mile widziane z zakresu rachunkowości,
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w finansach, np. księgowość, controling,
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego i bilansowego w oparciu o ustawę o rachunkowości i zasad sprawozdawczości międzynarodowej,
 • Znajomość MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość rachunku kosztów w branży energetycznej,
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i ustalania priorytetów,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność, umiejętności interpersonalne,
 • Rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość w przypadku powierzonych zadań.
Twoje zadania:
 • Wprowadzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, zakupowych i sprzedażowych,
 • Rozliczanie i księgowanie dokumentów związanych z zamknięciem miesiąca sprawozdawczego – rozliczenie kosztów (aktualizacja rezerw, kontrola przed i po rozliczeniu kosztów),
 • Uzgadnianie sald prowadzonych kont należności i zobowiązań,
 • Sporządzanie harmonogramów zamknięć okresów sprawozdawczych,
 • Sporządzanie miesięcznych oraz okresowych sprawozdań finansowych, raportów i innych danych na potrzeby Spółki i Grupy,
 • Analiza kosztów i przychodów bilansowych i podatkowych,
 • Umiejętność współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • Raportuje do Głównego Księgowego.

Prosimy o przesłanie CV wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZEC S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zec.katowice.pl

Spejcalista ds. rachunkowości podatkowej

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie
Oferujemy:
 • Przyjazne miejsce pracy i środowisko, w którym Pracownicy dobrze się czują i mogą w pełni rozwijać swój potencjał,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia cennego doświadczenia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w zespole profesjonalistów,
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę.
Wymagamy:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, mile widziane z zakresu rachunkowości lub prawnicze,
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w finansach, np. księgowość, controling,
 • Znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz ustawy o rachunkowości i zasad sprawozdawczości międzynarodowej,
 • Znajomość MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i ustalania priorytetów,
 • Komunikatywność, umiejętności interpersonalne,
 • Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi (w tym instytucje podatkowe),
 • Rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość w przypadku powierzonych zadań,
 • Znajomość zasad działania grup podatkowych.
Twoje zadania:
 • Sporządzanie dokumentacji podatkowej – CIT, VAT, AKC, PCC, itp.,
 • Uzgadnianie sald prowadzonych kont należności i zobowiązań,
 • Rozliczanie i księgowanie ogółu podatków w Spółce,
 • Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań finansowych, raportów i innych danych na potrzeby Spółki i Grupy,
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zakupowych i sprzedażowych,
 • Znajomość księgowań związanych z zamknięciem miesiąca – rozliczenie kosztów,
 • Wsparcie podczas rozliczania kosztów w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym oraz ustalaniu wyniku finansowego,
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych, raportów i innych danych na potrzeby Spółki i Grupy,
 • Analiza kosztów i przychodów bilansowych i podatkowych,
 • Współpraca z audytorami,
 • Raportuje do Głównego Księgowego

Prosimy o przesłanie CV wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZEC S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zec.katowice.pl

Czekoladowe Niebo