Aktualne rekrutacje

Asystentka Biura Zarządu

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie
Oferujemy:
 • Przyjazne miejsce pracy i środowisko, w którym Pracownicy dobrze się czują i mogą w pełni rozwijać swój potencjał,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w zespole profesjonalistów
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę
Wymagamy:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane humanistyczne, społeczne, lingwistyczne, ekonomiczne),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • mile widziany język francuski na poziomie podstawowym,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Minimum rok doświadczenia w pracy na stanowisku asystenckim,
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i równoległa koordynacja wielu zadań (praca pod presją czasu)
Twoje zadania:
 • bieżąca obsługa sekretariatu,
 • zarządzanie kalendarzem i organizacja spotkań członków Zarządu,
 • uczestnictwo w spotkaniach, sporządzanie podsumowań spotkań i posiedzeń Zarządu,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów w spółce,
 • przygotowywanie prezentacji i analiz na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • przygotowywanie dokumentacji w j. polskim i angielskim,
 • wsparcie pracowników spółki w kontaktach w języku angielskim,
 • współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Spółki oraz partnerami zewnętrznymi spółki

Prosimy o przesłanie CV wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZEC S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zec.katowice.pl

Specjalista ds. rachunkowości

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie
Oferujemy:
 • Przyjazne miejsce pracy i środowisko, w którym Pracownicy dobrze się czują i mogą w pełni rozwijać swój potencjał,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia cennego doświadczenia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w zespole profesjonalistów,
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę
Wymagamy:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, mile widziane z zakresu rachunkowości,
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w finansach, np. księgowość, controling,
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego i bilansowego w oparciu o ustawę o rachunkowości i zasad sprawozdawczości międzynarodowej,
 • Znajomość MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość rachunku kosztów w branży energetycznej,
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i ustalania priorytetów,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność, umiejętności interpersonalne,
 • Rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość w przypadku powierzonych zadań.
Twoje zadania:
 • Wprowadzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, zakupowych i sprzedażowych,
 • Rozliczanie i księgowanie dokumentów związanych z zamknięciem miesiąca sprawozdawczego – rozliczenie kosztów (aktualizacja rezerw, kontrola przed i po rozliczeniu kosztów),
 • Uzgadnianie sald prowadzonych kont należności i zobowiązań,
 • Sporządzanie harmonogramów zamknięć okresów sprawozdawczych,
 • Sporządzanie miesięcznych oraz okresowych sprawozdań finansowych, raportów i innych danych na potrzeby Spółki i Grupy,
 • Analiza kosztów i przychodów bilansowych i podatkowych,
 • Umiejętność współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • Raportuje do Głównego Księgowego.

Prosimy o przesłanie CV wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZEC S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zec.katowice.pl

Spejcalista ds. rachunkowości podatkowej

Miejsce pracy: Katowice
Region: śląskie
Oferujemy:
 • Przyjazne miejsce pracy i środowisko, w którym Pracownicy dobrze się czują i mogą w pełni rozwijać swój potencjał,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia cennego doświadczenia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w zespole profesjonalistów,
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania w pracę.
Wymagamy:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, mile widziane z zakresu rachunkowości lub prawnicze,
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w finansach, np. księgowość, controling,
 • Znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz ustawy o rachunkowości i zasad sprawozdawczości międzynarodowej,
 • Znajomość MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i ustalania priorytetów,
 • Komunikatywność, umiejętności interpersonalne,
 • Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi (w tym instytucje podatkowe),
 • Rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość w przypadku powierzonych zadań,
 • Znajomość zasad działania grup podatkowych.
Twoje zadania:
 • Sporządzanie dokumentacji podatkowej – CIT, VAT, AKC, PCC, itp.,
 • Uzgadnianie sald prowadzonych kont należności i zobowiązań,
 • Rozliczanie i księgowanie ogółu podatków w Spółce,
 • Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu sprawozdań finansowych, raportów i innych danych na potrzeby Spółki i Grupy,
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zakupowych i sprzedażowych,
 • Znajomość księgowań związanych z zamknięciem miesiąca – rozliczenie kosztów,
 • Wsparcie podczas rozliczania kosztów w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym oraz ustalaniu wyniku finansowego,
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych, raportów i innych danych na potrzeby Spółki i Grupy,
 • Analiza kosztów i przychodów bilansowych i podatkowych,
 • Współpraca z audytorami,
 • Raportuje do Głównego Księgowego

Prosimy o przesłanie CV wraz z ewentualnymi rekomendacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZEC S.A. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Aplikację prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zec.katowice.pl

Czekoladowe Niebo