Aktualne ogłoszenia

Termin składania oferty: bezterminowo
Temat: ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Janusz Czarnecki
Numer tel.:32 603 57 23
Termin składania oferty: 11.10.2018
Temat: Likwidacja dwóch kotłów „BORSIG” wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych w kotłowni Wydziału 5 „Wieczorek”
Osoba kontaktowa Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: 605 595 406
Osoba kontaktowa Przemysław Lisowski
Numer tel.: 722 060 801
Osoba kontaktowa Jan Kasperek
Numer tel.: 601 580 253
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
 • 19.09.2018 OP
Termin składania oferty: 01.10.2018
Temat: Remont kominów w ZEC S.A.
Osoba kontaktowa Przemysław Kubiesa
Numer tel.: 609 771 788
Osoba kontaktowa Jan Kasperek
Numer tel.: 601 580 253
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 28.09.2018 - aktualizacja
Temat: Zabezpieczenie budynku socjalnego przed pękaniem (etap I) na Wydziale nr 5 „Wieczorek” przy ul. Szopienickiej 58
Osoba kontaktowa Przemysław Lisowski
Numer tel.: 722 060 801
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 27.09.2018 - aktualizacja
Temat: Naprawa ogniomurów i narożników budynku Wydziału nr 4 „Murcki” w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego
Osoba kontaktowa Roman Boruń
Numer tel.: 661 401 165
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 28.09.2018
Temat: Budowa przyłącza cieplnego oraz montaż węzła cieplnego dla salonu Honda przy ul. 73-go Pułku Piechoty w Katowicach - Wydział 5 "Wieczorek"”
Osoba kontaktowa Przemysław Lisowski
Numer tel.: 722 060 801
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
 • 10.09.2018 OP
Termin składania oferty: 28.09.2018 - aktualizacja
Temat: Przebudowa instalacji węzła grupowego w budynku przy ul. Boya Żeleńskiego 77 w Katowicach”
Osoba kontaktowa Roman Boruń
Numer tel.: 661 401 165
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 27.09.2018 - aktualizacja
Temat: Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Wspólnot Mieszkaniowych Stoczniowców 3 i 5 w Sosnowcu
Osoba kontaktowa Wojciech Kubiczek
Numer tel.:607 464 174
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 27.09.2018
Temat: Przeniesienie kotła ERm 6,5 nr 7 z Wydziału 6 "Wujek" na Wydział 8 "Kleofas"
Osoba kontaktowa Eugeniusz Langer
Numer tel.: 607 464 158
Osoba kontaktowa Marian Smerd
Numer tel.: 609 370 023
Osoba kontaktowa Przemysław Kubiesa
Numer tel.: 609 771 788
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
 • 10.09.2018 OP
Termin składania oferty: 25.09.2018 - aktualizacja
Temat: Dostawa i montaż bramy wjazdowej wraz z odcinkiem ogrodzenia na Wydziale nr 3 Mysłowice, przy ul. Świerczyny 3
Osoba kontaktowa Arkadiusz Pytel
Numer tel.: 607 464 176
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 24.09.2018 - aktualizacja
Temat: Wymiana sieci ciepłowniczej w kanale przechodnim pod ulicą Kołodzieja w Katowicach - Murcki
Osoba kontaktowa Roman Boruń
Numer tel.: 661 401 165
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
 • 11.09.2018 OP
Termin składania oferty: 24.09.2018
Temat: Opracowanie wniosku o wydanie nowego pozwolenia na emisję pyłowo - gazową dla Wydziału 8 "Kleofas"
Osoba kontaktowa Roman Ludyga
Numer tel.: (32) 603 57 26
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 20.09.2018 - aktualizacja
Temat: Remont żelbetowej belki nośnej przy odpylaczach w Kotłowni Wydziału 13 „Szopienice”
Osoba kontaktowa Waldemar Ambroziak
Numer tel.: 608 594 956
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 14.09.2018- aktualizacja
Temat: Uzupełnienie braków otuliny betonowej poziom palacza i odżużlania w kotłowni "Juliusz" ul. Minerów w Sosnowcu
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Waldemar Krzywda
Numer tel.:693 410 156
Termin składania oferty: 13.09.2018
Temat: Dostawa i montaż przepustnicy odcinającej kanał spalin z kotła WR-25 nr. 2
Osoba kontaktowa Arkadiusz Pytel
Numer tel.: 607 464 176
Osoba kontaktowa Henryk Gomola
Numer tel.: 605 589 098
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 12.09.2018
Temat: Dostawa węzła kompaktowego
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Waldemar Krzywda
Numer tel.:693 410 156
Termin składania oferty: 11.09.2018 - aktualizacja
Temat: Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami i zabudową węzłów cieplnych do budynków przy ulicy Kołodzieja 89, 90, 91 w Katowicach - Wydział 4 „Murcki”
Osoba kontaktowa Roman Boruń
Numer tel.: 661 401 165
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
 • 06.09.2018 OP
Termin składania oferty: 11.09.2018 - aktualizacja
Temat: Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami i zabudową węzłów cieplnych do budynków przy ulicy Kołodzieja 89, 90, 91 w Katowicach - Wydział 4 „Murcki”.
Osoba kontaktowa Roman Boruń
Numer tel.: 661 401 165
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
 • 06.09.2018 OP
Termin składania oferty: 10.09.2018 - aktualizacja
Temat: Dostawa soli dla potrzeb Wydziałów ZEC S.A.
Osoba kontaktowa Paweł Radiusz
Numer tel.: 601 775 753
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 04.09.2018 - aktualizacja
Temat: Przebudowa istniejącej dyspozytorni na wydziale nr 3, etap I (część budowlana).
Osoba kontaktowa Arkadiusz Pytel
Numer tel.: 607 464 177
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 31.08.2018
Temat: Demontaż stalowego komina o wysokości 44,0m na Wydziale nr 6 "Wujek" - kotłownia lokalna przy ul. Polarnej.
Osoba kontaktowa Eugeniusz Langer
Numer tel.: 607 464 158
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 30.08.2018 - aktualizacja
Temat: Wymiana uszkodzonej izolacji rurociągów magistrali ciepłowniczej M-I 2 x DN 250 w rejonie rzeki Bobrek (estakada) zasilającej grupowy węzeł cieplny SWC Bór.
Osoba kontaktowa Wojciech Kubiczek,
Numer tel.: 607 464 174
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 30.08.2018
Temat: Naprawa budynku odstawy żużla - naprawa ubytków tynków na wydziale nr 6 "Wujek" przy ul. Wincentego Pola 65
Osoba kontaktowa Eugeniusz Langer
Numer tel.: 607 464 158
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 28.08.2018
Temat: Modernizacja koszy węglowych i zsypów węgla kotła WR25/1
Osoba kontaktowa Przemysław Lisowski
Numer tel.: 722 060 801
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 24.08.2018 - aktualizacja
Temat: Wymiana fragmentu pokrycia dachowego kotłowni Kazimierz przy ul. Ogrodowej w Sosnowcu
Osoba kontaktowa Waldemar Krzywda
Numer tel.: 667 985 020
Osoba kontaktowa Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: 693 410 156
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 24.08.2018 - aktualizacja
Temat: Remont kosza węglowego dla dwóch kotłów typu WR 10.
Osoba kontaktowa Wojciech Kubiczek,
Numer tel.: 607 464 174
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 24.08.2018
Temat: Wymiana dwóch wyłączników mocy APU w rozdzielni elektrycznej 500 V
Osoba kontaktowa Bogdan Drobot
Numer tel.: (32) 350 84 76
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 22.08.2018
Temat: Remont budynku starej kotłowni – wykonanie nowych okien etap pierwszy
Osoba kontaktowa Arkadiusz Pytel
Numer tel.: 605 595 706
Osoba kontaktowa Łukasz Czerniecki
Numer tel.: 693 839 540
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 21.08.2018
Temat: Dostawa opraw oświetleniowych ulicznych, przemysłowych typu LED
Osoba kontaktowa Dawid Sarnowski
Numer tel.: 722 030 702
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Termin składania oferty: 21.08.2018
Temat: Zabezpieczenie stalowych słupów na poziomie odżużlania w kotłowni Wydziału nr 5 przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach
Osoba kontaktowa Przemysław Lisowski
Numer tel.: 722 060 801
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 21.08.2018
Temat: Audyt jednostek kogeneracyjnych - wydanie opinii potwierdzającej ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w 2018r.
Osoba kontaktowa Edmund Pałyga
Numer tel.: 605 595 706
Osoba kontaktowa Łukasz Czerniecki
Numer tel.: 693 839 540
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
 • 01.08.2018 OP
Termin składania oferty: 20.08.2018
Temat: Dostawa kosza węglowego z wózkiem rewersyjnym do kotła WR25 - Wydział nr 5 "Wieczorek"
Osoba kontaktowa Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: 605 595 406
Osoba kontaktowa Dawid Sarnowski
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
 • 02.08.2018 OP
Termin składania oferty: 20.08.2018
Temat: Wymiana wypełnienia okien ze szklanego na poliwęglan w budynku kotłowni Kazimierz przy ul. Ogrodowej w Sosnowcu”
Osoba kontaktowa Waldemar Krzywda
Numer tel.: 667 985 020
Osoba kontaktowa Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: 693 410 156
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 20.08.2018
Temat: Naprawa elewacji kotłowni (etap I) Kazimierz przy ul. Ogrodowej w Sosnowcu
Osoba kontaktowa Waldemar Krzywda
Numer tel.: 667 985 020
Osoba kontaktowa Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: 693 410 156
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 17.08.2018 - aktualizacja
Temat: Zabudowa liczników ciepła dla kotłów i magistral w kotłowniach
Osoba kontaktowa Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: 693 839 535
Osoba kontaktowa Jan Kasperek
Numer tel.:(32)603 57 56
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 17.08.2018
Temat: Remont obmurza kotła parowego OR 16/40 nr 1
Osoba kontaktowa Roman Boruń
Numer tel.: 661 401 165
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 17.08.2018
Temat: Wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu wznowienia granic nieruchomości dla działek nr:726/106, 713/106, 650/106 ,657/106
Osoba kontaktowa Arkadiusz Pytel
Numer tel.: 605 595 706
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa Agnieszka Potoniec
Numer tel.: 722 033 706
Osoba kontaktowa Anna Jochemczyk
Numer tel.: 722 033 809
Termin składania oferty: 14.08.2018
Temat: Montaż instalacji mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych w kotle typu WR-25 i WLM 25
Osoba kontaktowa Rafał Kępa
Numer tel.: 609 771 370
Osoba kontaktowa Karolina Majewska
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 07.08.2018
Temat: Wymiana taśmy nawęglania - taśmociąg końcowy nawęglający kotły
Osoba kontaktowa Paweł Tora
Numer tel.:695 746 675
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 06.08.2018 - aktualizacja
Temat: Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz zabudowa węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej w Katowicach - Wydział 13 "Szopienice"”
Osoba kontaktowa Marian Smerd
Numer tel.:609 370 023
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
 • 17.07.2018 OP
Termin składania oferty: 03.08.2018
Temat: Dostawa jednofunkcyjnych węzłów kompaktowych dla obiektu Wspólnot Mieszkaniowych Stoczniowców 3 i 5 w Sosnowcu
Osoba kontaktowa Wojciech Kubiczek
Numer tel.:607 464 174
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 01.08.2018 - aktualizacja
Temat: Montaż węzłów kompaktowych w budynkach przy ul. Dybowskiego w Sosnowcu.
Osoba kontaktowa Wojciech Kubiczek
Numer tel.:607 464 174
Osoba kontaktowa Izabella Gryska
Numer tel.:722 020 775
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 01.08.2018
Temat: Podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej rząpi obciekowych zabudowanych w budynku Nowej Kotłowni na poziomie odżużlania.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 176
Termin składania oferty: 31.07.2018
Temat: Naprawa izolacji rurociągów parowych i wodnych
Numer tel.:661 401 165
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 30.07.2018 - aktualizacja
Temat: Czyszczenie wymienników ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 30.07.2018
Temat: Dostawa i zabudowa jonitowej stacji zmiękczania wody w kotłowni Wydziału 5 „Wieczorek
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
 • 03.07.2018 OP
Termin składania oferty: 30.07.2018
Temat: Dostawa i montaż wag samochodowych i taśmociągowych dla ciepłowni i elektrociepłowni ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:609 771 370
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Agnieszka Potoniec;
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:722 033 706
 • 17.07.2018 OP
Termin składania oferty: 30.07.2018 - aktualizacja
Temat: Remont pomostu nawęglania - płyta stropowa na przesypie
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:661 401 165
Termin składania oferty: 27.07.2018 - aktualizacja
Temat: Zabudowa elektromagnetycznych strzepywaczy pyłu na kotle WLM-25 nr 9 Wydział 6 „Wujek” i kotle WR-25 nr 4 Wydział 12 „Śląsk”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:609 771 370
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
 • 23.07.2018 OP
Termin składania oferty: 27.07.2018 - aktualizacja
Temat: Remont czerpaka suwnicy bramowej czerpakowej Q=5t
Osoba kontaktowa W13:Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 27.07.2018 - aktualizacja
Temat: Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Centrali ZEC S.A”
Osoba kontaktowa Przemysław Kubiesa
Numer tel.:609 771 788
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 26.07.2018 - aktualizacja terminu
Temat: Remont budynku zbiornika żużla - Wydział 3 "Mysłowice"
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:609 377 449
Termin składania oferty: 25.07.2018 - aktualizacja
Temat: Parcelacja węzła grupowego WCO-3 ul. Dybowskiego w Sosnowcu
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:609 377 449
Termin składania oferty: 24.07.2018
Temat: Naprawa sklepienia kotła WR 10/3”
Osoba kontaktowa W12:Dariusz Tkaczek
Numer tel.:607 464 159,
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 24.07.2018
Temat: Dostawa części zamiennych - Remont odżużlaczy K1
Osoba kontaktowa W13:Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 24.07.2018
Temat: Budowa przyłączy cieplnych do budynków nr 7 i 8 oraz do działki nr 18/7 na osiedlu Franciszkańskim w Katowicach – Wydział 12 „Śląsk””
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:609 771 370
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
 • 03.07.2018 OP
Termin składania oferty: 23.07.2018
Temat: Czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną powierzchni ogrzewalnych kotła OR 32 nr 2
Osoba kontaktowa W13:Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 20.07.2018
Temat: Dostawa pompy wraz z dokumentacją techniczną - Wydział 2 "Niwka-Modrzejów" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa W2:Jarosław Łakus
Numer tel.:607 464 174
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 19.07.2018
Temat: Remont wgłębnego przenośnika węgla i lejów zsypowych na kracie nawęglania
Osoba kontaktowa W9:Paweł Tora
Numer tel.:695 746 675
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 19.07.2018
Temat: Zakup samochodów i wózków akumulatorowych Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba kontaktowa W1: Michał Glimos
Numer tel.:795 119 354
Osoba kontaktowa W1: Waldemar Krzywda
Numer tel.:667 985 020
Osoba kontaktowa W3: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:697 698 459
Osoba kontaktowa W3:Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 176
Osoba kontaktowa W5: Sławomir Gasiorczyk
Numer tel.:605 595 406
Osoba kontaktowa W5:Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Osoba kontaktowa W12:Rafał Kępa
Numer tel.:697 698 459
Osoba kontaktowa W6:Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Osoba kontaktowa W9:Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:693 833 535
Osoba kontaktowa W9:Paweł Tora
Numer tel.:695 746 675
Termin składania oferty: 20.07.2018
Temat: Usuwanie awarii ciśnieniowych i mechanicznych kotłów wodnych i parowych na terenie ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
 • 03.07.2018 OP
Termin składania oferty: 20.07.2018 - Aktualizacja
Temat: Wymiana przetwornicy wentylatora podmuchowego kotła gazowego WR -10/2
Osoba kontaktowa: Adam Kubis
Numer tel.:(32) 317 57 26
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 20.07.2018 - Aktualizacja
Temat: Wykonanie koncepcji dla zadania pod nazwą: „Instalacja osuszania gazu z odmetanowania kopalń - Wydział nr 5 „Wieczorek”, Wydział nr 9 „Wesoła”
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.:605 595 406
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 18.07.2018
Temat: Dostawa trzyfunkcyjnego węzła kompaktowego dla obiektu HONDA przy ul. 73-go Pułku Piechoty
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:32 416 01 02
Termin składania oferty: 17.07.2018
Temat: Wykonanie projektu przyłączy dla budynków firmy PRINŻBUD oraz salonu HONDA przy ul. 73-go Pułku Piechoty w Katowicach
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:32 416 01 02
Termin składania oferty: 17.07.2018
Temat: Remont obmurzy kotłów węglowych i gazowych
Osoba kontaktowa Paweł Tora
Numer tel.:695-746-675
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 16.07.2018
Temat: Odbiór i złomowanie ciagnika ogrodowego BJELOVART/BOSKAR Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba kontaktowa: Tomasz Kania
Numer tel.:609 774 452
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.:607 464 665
Termin składania oferty: 16.07.2018
Temat: Wymiana taśmy odstawy żużla do zbiornika”
Osoba kontaktowa Marian Smerd
Numer tel.:609 370 023
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 13.07.2018
Temat: Przegląd instalacji odsiarczania spalin na kotle ERm-6,5 nr 7, WLM-25 nr 8,WLM-25 nr 9”
Osoba kontaktowa Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Osoba kontaktowa Karolina Majewska,
Numer tel.:(32)603 57 24
Termin składania oferty: 12.07.2018
Temat: Dostawa kompletnego węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej
Osoba kontaktowa W13:Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:601 580 253
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 12.07.2018
Temat: Dostawa kompletnego węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:601 580 253
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 11.07.2018
Temat: Opracowanie i analiza programu sieci ciepłowniczej.”
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:(32) 603 57 20
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 06.07.2018
Temat: Modernizacja automatyki i sterowania kotłów typu WR-25/WLM-25 w kotłowniach Wydziału nr 3 „Mysłowice”, nr 5 „Wieczorek” i nr 6 „Wujek
Osoba kontaktowa Wydziału Nr 6” Wujek”: Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Osoba kontaktowa Dawid Sarnowski
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa Wydziału 3”: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 176
Osoba kontaktowa Wydziału 5”: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Osoba kontaktowa Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
 • 29.06.2018 OP
Termin składania oferty: 04.07.2018
Temat: Zakup złomu ZEC S.A. Katowice z Wydziału Nr 6” Wujek”, Wydziału 8 „ Kleofas”i Wydziału 12 „ Ruda Śląska.
Osoba kontaktowa Wydziału Nr 6” Wujek”: Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Osoba kontaktowa Wydziału Nr 6” Wujek”: Paweł Kot
Numer tel.:607 464 184
Osoba kontaktowa Wydziału 8”: Marian Smerd
Numer tel.:609 370 023
Osoba kontaktowa Wydziału 8”: Tomasz Kania
Numer tel.:609 774 452
Osoba kontaktowa Wydziału 12”: Dariusz Tkaczek
Numer tel.:607 464 159
 • 20.06.2018 OP
Termin składania oferty: 10.07.2018
Temat: Remont pokładu rusztowego kotła Erm 6,5 nr 2”
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.:609 370 023
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 09.07.2018
Temat: Naprawa obmurzy i izolacji zewnętrznej kotła wodnego WR 25 nr 1
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 176
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 27.06.2018
Temat: Wymiana zużytych części na kotle KRM 4,6 na ruchu Juliusz”
Osoba kontaktowa: Waldemar Krzywda
Numer tel.:667-985-020
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 03.07.2018
Temat: Naprawa sklepień zapalających kotłów WR10/1 i WR10/4"
Osoba kontaktowa: Wojciech Kubiczek
Numer tel.:607 464 174
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 02.07.2018
Temat: Remont przenośników taśmowych zabudowanych w ciągu odżużlania Wydziału 5”
Osoba kontaktowa: Przemysła Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10,
Termin składania oferty: 29.06.2018
Temat: Dobór, wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla zadania pn:
1. Parcelacja grupowego węzła cieplnego WCO-3 w Sosnowcu
2. Parcelacja grupowego węzła cieplnego SW Jagienka ul. Mysłowicka 14 w Katowicach
3.Parcelacja grupowego węzła cieplnego ul. Mysłowicka 37abcd w Katowicach
Osoba kontaktowa: Dane kontaktowe w załączniku
 • 13.06.2018 OP
Termin składania oferty: 06.07.2018
Temat: Modernizacja rusztów, skrzyń podmuchowych i koszy węglowych kotłów WR-25/WLM-25 w kotłowniach ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:601 580 253
Osoba kontaktowa: Dawid Sarnowski
Numer tel.:722 030 702
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 176
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Osoba kontaktowa: Dariusz Tkaczek
Numer tel.:607 464 159
 • 12.06.2018 OP
Termin składania oferty: 21.06.2018
Temat: Dostawa rusztowin typu 395 Ms65 do kotłów węglowych z rusztem mechanicznym
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:601 580 253
 • 11.06.2018 OP
Termin składania oferty: 13.07.2018 - aktualizacja
Temat: Modernizacja układu podawania paliwa na ruszt kotła WR 25/1 w kotłowni Wydziału nr 5 „Wieczorek”
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
 • 08.06.2018 OP
Termin składania oferty: 28.06.2018
Temat: Czyszczenie i konserwacja 26 podpór napowietrznej sieci CO
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Termin składania oferty: 26.06.2018
Temat: Wykonanie naprawy poszycia dachowego zbiornika wody zmiękczonej
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Termin składania oferty: 19.06.2018
Temat: Dostawa opraw oświetleniowych - Wydział 6 "Wujek" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Termin składania oferty: 11.07.2018 - aktualizacja
Temat: Modernizacja kotła WR-25 nr 3 w Kotłowni "Kazimierz" na kocioł o mocy 16 MWt
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:795 119 354
Osoba kontaktowa: Jan Kacperek
Numer tel.:601 580 253
Osoba kontaktowa: Dawid Sarnowski
Numer tel.:722 030 702
 • 06.06.2018 OP
Termin składania oferty: 10.07.2018 - aktualizacja
Temat: Wymiana odżużlaczy pod kotłem WR 25 nr 1 na Wydziale 3 "Mysłowice" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 176
Termin składania oferty: 29.06.2018 - aktualizacja terminu
Temat: Podłączenie do sieci budynku przy ul Zamenhofa 15 w Katowicach
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Termin składania oferty: 20.06.2018
Temat: Remont pokryć dachowych węzłów grupowych SWC Bór i Wymiennikowni B
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:609 377 449
Termin składania oferty: 12.07.2018 - aktualizacja termin
Temat: Naprawa budynku kotłowni Kazimierz w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:693 410 156
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:609 771 788
 • 05.06.2018 PO
Termin składania oferty: 18.06.2018
Temat: Wykonanie ekspertyzy zbiornika węgla - Wydział 6 "Wujek"
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Termin składania oferty: 18.06.2018
Temat: Opinia techniczna dotycząca zniszczonej magistrali "Dyrekcja" - Wydział 3 "Mysłowice"
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 177
Termin składania oferty: 18.06.2018
Temat: Ekspertyza techniczna dachu hali maszynowni - Wydział 5 "Wieczorek"
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Termin składania oferty: 18.06.2018
Temat: Ekspertyza techniczna dachu hali maszynowni - Wydział 5 "Wieczorek"
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Termin składania oferty: 21.06.2018
Temat: Modernizacja instalacji odstawy pyłu z odpylaczy kotłów w kotłowni Wydziału nr 3 „Mysłowice”
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 176
 • 04.06.2018 PO
Termin składania oferty: 11.06.2018
Temat: Zaproszenie do złożenia oferty na zakup używanej szafy (sejfu/kasy) pancernej ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.:607 464 665
Termin składania oferty: 06.06.2018
Temat: Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu z ZEC S.A. Katowice z Wydziału Nr 1” Kazimierz-Juliusz” i Wydziału 3 „ Mysłowice”
Osoba kontaktowa: Wydział 1 - Michał Glimos
Numer tel.: 795 119 354
Osoba kontaktowa: Wydział 1 - Waldemar Krzywda
Numer tel.: 667 985 020
Osoba kontaktowa: Wydział 3 - Krzysztof Szklorz
Numer tel.: 697 698 459
Osoba kontaktowa: Wydział 3 - Arkadiusz Pytel
Numer tel.: 607 464 176
Termin składania oferty: 13.06.2018
Temat: Dostawa przenośnego analizatora spalin
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Dawid Sarnowski
Numer tel.:32 603 57 40
Termin składania oferty: 18.06.2018
Temat: Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków na osiedlu Franciszkańskim w Katowicach - Wydział 12 "Śląsk"
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:609 771 370
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:601 580 253
 • 30.05.2018 PO
Termin składania oferty: 14.06.2018
Temat: Remont wanny odżużlacza kotła WR 10/4
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:609 377 449
Termin składania oferty: 14.06.2018 - aktualizacja terminu
Temat: Naprawa elementów stalowych budynku kotłowni - Wydział 2 "Niwka-Modrzejów"
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:609 377 449
Termin składania oferty: 14.06.2018
Temat: Remont obmurzy kotłów parowych OR16/40 nr 1,2 i 3
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:661 401 165
Termin składania oferty: 12.06.2018
Temat: Okresowe pomiary emisji pyłowo-gazowej w Ciepłowniach i Elektrociepłowniach ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.:32 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:32 603 57 26
 • 22.05.2018 OP
Termin składania oferty: 08.06.2018
Temat: Odbiór żużla paleniskowego (odpad kod 100101) z Ciepłowni i Elektrociepłowni ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.:32 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:32 603 57 26
 • 18.05.2018 OP
Termin składania oferty: 08.06.2018
Temat: Remont pomostu skośnego odżużlania - Wydział 9 "Wesoła" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Paweł Tora
Numer tel.:695 746 675
Termin składania oferty: 12.06.2018
Temat: Remont sieci wysokoparametrowej Magistrali Zachodniej w rejonie ul. Obroki 101-103
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.:32 255 44 90
Termin składania oferty: 11.06.2018
Temat: Wymiana szyb kotłowni na poliwęglan cz. II - Wydział 9 "Wesoła" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Adam Kłakus
Numer tel.:722 060 816
Termin składania oferty: 08.06.2018
Temat: Wymiana sklepienia zapłonowego kotła WR-25 nr 1 - Wydział 5 "Wieczorek" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Termin składania oferty: 07.06.2018
Temat: Remont odżużlacza kotła Erm/W nr 1 z wymianą wanny, łańcucha, zgrzebeł
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.:32 255 44 90
Termin składania oferty: 05.06.2018
Temat: Wykonanie przeglądów okresowych i pomiarów geodezyjnych kominów przemysłowych ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:601 580 253
Termin składania oferty: 18.05.2018
Temat: Zapraszamy do złożenia oferty na odbiór i złomowanie pojazdu marki LUBLIN 3322 TOWOS
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.: 608 594 956
Osoba kontaktowa: Sławmoir Gąsiorczyk
Numer tel.: 605 595 406
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.: 607 464 665
Termin składania oferty: 30.05.2018
Temat: Dostawa wymiennika płytowego o mocy 1,2 MW
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:666 999 349
Termin składania oferty: 29.05.2018
Temat: Dostawa trzyfunkcyjnego węzła kompaktowego dla obiektu Prinżbud przy ul. 73-go Pułku Piechoty
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:666 999 349
Termin składania oferty: 25.05.2018
Temat: Remont przenośnika nawęglania PTG 800 - wymiana zużytej, wyeksploatowanej taśmy
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:693 410 156
Termin składania oferty: 21.05.2018
Temat: Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dachu stacji uzdatniania wody na Wydziale 4 "Murcki"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:661 401 165
 • 09.05.2018 OP
Termin składania oferty: 28.05.2018
Temat: Remont drogi dojazdowej do Wydziału 12 "Śląsk"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Dariusz Tkaczek
Numer tel.:607 464 159
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:609 771 788
 • 07.05.2018 OP
Termin składania oferty: 18.05.2018
Temat: Budowa odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN500 wraz z przewiertem pod torami PKP w rejonie ulicy Szopienickiej w Katowicach – Wydział 5 „Wieczorek”
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorcz
Numer tel.:605 595 406
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 27.04.2018 OP
Termin składania oferty: 16.05.2018
Temat: Remont dachu budynku kotłowni wraz z wymianą rynien na Wydziale 12 "Śląsk"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Dariusz Tkaczek
Numer tel.:607 464 159
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:609 771 788
 • 19.04.2018 OP
Termin składania oferty: 08.05.2018
Temat: Remont dachu kotłowni przy cyklonach kotłów K1-4
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Termin składania oferty: 23.04.2018
Temat: Dostawa opraw oświetleniowych dla Wydziału 6 "Wujek" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Termin składania oferty: 24.04.2018
Temat: Rozszerzenie systemu monitorowania energii elektrycznej
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:666 999 349
Termin składania oferty: 20.04.2018
Temat: Dostarczenie usługi poczty Microsoft Exchange OnLine Plan 1 (subskrypcja) + konfiguracja usługi
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Marcin Miechowiak
Numer tel.:722 033 775
Termin składania oferty: 26.04.2018
Temat: Remont pomostu skośnego odżużlania. - Wydział 5 "Wieczorek" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:666 999 349
Termin składania oferty: 25.04.2018 - aktualizacja terminu
Temat: Zabezpieczenie budynku socjalnego przed nadmiernym osiadaniem - Wydział 5 "Wieczorek" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:666 999 349
Termin składania oferty: 18.04.2018 - aktualizacja terminu
Temat: Naprawa narożnika hali kotłowni - Wydział 5 "Wieczorek" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:666 999 349
Termin składania oferty: 11.04.2018 - aktualizacja terminu
Temat: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego Wydziałów 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Dyrektor Operacyjny ZEC S.A. - Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
Osoba kontaktowa: Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów - Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 04.04.2018 OP
Termin składania oferty: 11.04.2018r
Temat: Wykonanie i wymiana wyeksploatowanego podgrzewacza wody w kotle Erm nr 2 na Wydziale 8 „Kleofas” przy ul. Obroki 77 w Katowicach.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603-57-56
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.:32 255 44 90
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Termin składania oferty: 10.04.2018r
Temat: Wykonanie projektu odcinka sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy ul Kołodzieja 89, 90 i 91 w Katowicach
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:32 353 04 02
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 11.04.2018
Temat: Wykonanie prac ogólnobudowlanych na terenie ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 560
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:32 603 57 40
 • 22.03.2018 OP
Termin składania oferty: 30.03.2018
Temat: Zaproszenie do złożenia oferty na zakup używanej szafy (sejfu/kasy) pancernej ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.:607 464 665
Termin składania oferty: 09.04.2018
Temat: Dostawa, montaż i uruchomienie kompaktowych stacji zmiękczania i odgazowywania wody dla ciepłowni Juliusz w Sosnowcu
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Waldemar Krzywda
Numer tel.:667 985 020
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 19.03.2018 OP
Termin składania oferty: 28.03.2018
Temat: Budowa przyłącza wysokoparametrowego do hali sportowej przy ul. Mikołowskiej w Katowicach
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Termin składania oferty: 27.03.2018
Temat: Dostawa trzyfunkcyjnego węzła kompaktowego dla hali sportowej przy ul. Mikołowskiej
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:607 464 158
Termin składania oferty: 30.03.2018
Temat: Usługi porządkowo - czystościowe dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.:32 603 57 36
 • 13.03.2018 OP
Termin składania oferty: 21.03.2018
Temat: Wykonanie projektu przyłącza oraz węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej w Katowicach
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Termin składania oferty: 30.03.2018
Temat: Wykonanie projektu magistrali wysokoparametrowej łączącej źródło "Wieczorek" z sieciami źródła "Szopienice"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Kierownik Obszaru nr 4 - Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.:32 416 01 03
Osoba kontaktowa: Starszy Mistrz Wydziału nr 5 "Wieczorek" - Przemysław Lisowski
Numer tel.:32 416 01 02
Osoba kontaktowa: Kierownik Projektu - Izabella Gryska
Numer tel.:720 020 775
Osoba kontaktowa: Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów - Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 08.03.2018 OP
Termin składania oferty: 09.03.2018
Temat: Zakup 14 telefonów marki Samsung A3 (2017)
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Marcin Miechowiak
Numer tel.:722 033 775
Termin składania oferty: 05.03.2018
Temat: Dostawa 3 szt. Zasobników Ciepłej Wody Typ ZCW 700 – Wydział 9 „Wesoła” ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Paweł Tora
Numer tel.:695 746 675
Termin składania oferty: 19.03.2018
Temat: Modernizacja kotła WR-25 nr 4 w Wydziale 12 "Śląsk" na kocioł o mocy 16 MW w technologii ścian szczelnych
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Kierownik Obszaru nr 5 - Rafał Kępa
Numer tel.:609 771 370
Osoba kontaktowa: Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów - Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Dyrektor Operacyjny - Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
 • 26.02.2018 OP
Termin składania oferty: 19.03.2018
Temat: Modernizacja dwóch kotłów WR-25 nr 2 i 3 w Wydziale 3 "Mysłowice" na kotły o mocy 12 MW w technologii ścian szczelnych
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Kierownik Obszaru nr 3 - Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 222 11 69 wew. 11
Osoba kontaktowa: Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów - Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Dyrektor Operacyjny - Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
 • 26.02.2018 OP
Termin składania oferty: 01.03.2018
Temat: Przeprowadzenie pomiarów hałasu celem uzyskania wyników poziomów dźwięku A przenikającego do środowiska z instalacji ZEC S.A. na Wydziale 6 „Wujek” i na Wydziale 9 „Wesoła”
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:32 603 57 26
Termin składania oferty: 09.03.2018
Temat: Przeprowadzenie Audytu zgodności oraz przygotowanie i wdrożenie stosownych dokumentów, procedur dla: DK Energy Polska Sp. z o.o., Matex Controls Sp. z o.o. i Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. odpowiadające wymogom U.O.D.O. i R.O.D.O.
Spółka: DK Energy Polska Sp z o.o.
Osoba kontaktowa: Piotr Janicki
Numer tel.:22 228 73 17
Spółka: Matex Controls Sp. z o.o.
Osoba kontaktowa: Paulina Dominiak – HR Specialist
Numer tel.:22 499 50 34
Osoba kontaktowa: Wojciech Adamczyk – IT Security
Numer tel.:604 270 086
Spółka: ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Diana Wierzbięta
Numer tel.:722 033 779
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:722 033 809
 • 21.02.2018 OP
Termin składania oferty: 28.02.2018
Temat: Naprawa awaryjna ładowarki kołowej FADROMA – Wydział 3 „Mysłowice” ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:607 464 176
Termin składania oferty: 07.03.2018
Temat: Remont podgrzewaczy wody kotła WLM-25/9 w kotłowni Wydziału 6 ZEC S.A. "Wujek"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer - Wydział 6
Numer tel.:607 464 158
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 14.02.2018 OP
Termin składania oferty: 22.02.2018
Temat: Dostawa dwufunkcyjnych węzłów kompaktowych dla Wydziału 5 „Wieczorek” i dla Wydziału 13 „Szopienice” ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski - Wydział 5
Numer tel.:722 060 801
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak - Wydział 13
Numer tel.:608 594 956
Termin składania oferty: 14.02.2018
Temat: Zaproszenie do składania ofert na zakup i odbiór złomu z W5 ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.:605 595 406
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:722 060 801
Termin składania oferty: 16.02.2018
Temat: Dostawa zestawów komputerowych dla ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Marcin Miechowiak
Numer tel.:722 033 775
Termin składania oferty: 14.02.2018
Temat: Remont odżużlacza nr 5 kotła WR 25/4 - dostawa części – Wydział 9 „Wesoła” ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Paweł Tora
Numer tel.:695 746 675
Termin składania oferty: 13.02.2018
Temat: Wykonanie i dostawa 1000 szt. rusztowin – Wydział 9 „Wesoła” ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Paweł Tora
Numer tel.:695 746 675
Termin składania oferty: 12.02.2018
Temat: Wykonanie projektu osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz doboru węzłów cieplnych dla zasilania budynków na osiedlu Franciszkańskie w Katowicach
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Dariusz Tkaczek
Numer tel.:607 464 159
Osoba kontaktowa: Roman Pluta
Numer tel.:607 464 155
Termin składania oferty: 08.02.2018
Temat: Dostawa baterii akumulatorowych dla zasilania potrzeb własnych rozdzielni 6kV – Wydział 12 „Śląsk” ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Dariusz Tkaczek
Numer tel.:607 464 159
Osoba kontaktowa: Roman Pluta
Numer tel.:607 464 155
Termin składania oferty: 19.01.2018
Temat: Wymiana szynoprzewodu zasilania jazdy wózkiem suwnicy bramowej czerpakowej Q=5t - Wydział 13 "EC Szopienice" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Jacek Klimczok
Numer tel.:608 596 198
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Termin składania oferty: 24.01.2018 - Aktualizacja terminu składania ofert
Temat: „Wykonanie w budynku Centrali ZEC S.A. zasilenia instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w niezbędne media (prąd, woda, ciepło)”
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:609 771 788
Termin składania oferty: 16.01.2018
Temat: Awaryjna naprawa miniładowarki Bobcat - Wydział 13 "EC Szopienice" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Jacek Klimczok
Numer tel.:608 596 198
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:608 594 956
Termin składania oferty: 03.01.2018 - Aktualizacja terminu i treści
Temat: „Wyposażenie budynku Centrali ZEC S.A. w instalacje p.poż”
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:609 771 788
Termin składania oferty: 19.12.2017
Temat: . „Zaproszenie do złożenia oferty na zakup używanej szafy (sejfu/kasy) pancernej ZEC S.A.”.
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.:607 464 665
Termin składania oferty: 19.12.2017
Temat: . „Budowa przyłącza elektroenergetycznego ze stacją transformatorową i agregatem prądotwórczym dla kotłowni ZEC S.A. "Juliusz" w Sosnowcu”.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:32 269 03 78
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 08.12.2017 OP
Termin składania oferty: 19.12.2017
Temat: . „Budowa przyłącza elektroenergetycznego ze stacją transformatorową i agregatem prądotwórczym dla kotłowni ZEC S.A. "Kazimierz" w Sosnowcu””.
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:32 269 03 78
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 08.12.2017 OP
Termin składania oferty: 28.12.2017
Temat: „Modernizacja dwóch agregatów kogeneracyjnych typu JMS420 w elektrociepłowni Wydziału 9 „Wesoła” ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:32 317 51 36
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 07.12.2017 OP
Termin składania oferty: 07.12.2017
Temat: „Kurs języka angielskiego - kadra menadżerska”
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Alicja Dryła
Numer tel.:32 603 57 53
Termin składania oferty: 05.12.2017
Temat: „Zakup i dostawa węzła kompaktowego dla Wydziału 5 „Wieczorek” ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Przemysław Lisowski
Numer tel.:666 999 349
Termin składania oferty: 04.12.2017
Temat: „Wykonanie i dostawa 1 200 szt. rusztowin – Wydział 3 „Mysłowice” ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Majewska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Krzysztof Majewski
Numer tel.:32 221 11 69 w.13

Czekoladowe Niebo