Aktualne ogłoszenia

Termin składania oferty: 08.05.2017
Temat: "Remont obmurza i izolacji kotła WR-25 nr 5 na Wydziale 5 „Wieczorek” przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach.” "
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 416 01 02
Termin składania oferty: 28.04.2017
Temat: "Dostawa zestawów komputerowych dla ZEC S.A.”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Marcin Miechowiak
e-mail: marcin.miechowiak@zec.katowice.pl
Termin składania oferty: 05.05.2017
Temat: "Modernizacja odpylacza kotła WCO-80 w kotłownii Wydziału 2 ZEC S.A. "Niwka-Modrzejów" "
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:32 297 72 55
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 14.04.2017 OP
Termin składania oferty: 26.04.2017
Temat: "Konserwacja wewnętrznej części dachu Wydziału V „Wieczorek” ZEC S.A. w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 – III etap."
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 416 01 02
Termin składania oferty: 26.04.2017 - aktualizacja terminu
Temat: "Modernizacja układu ciągłego pomiaru emisji – Wydział 3 „Mysłowice” ZEC S.A.”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:32 222 11 69
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Termin składania oferty: 24.04.2017
Temat: "Dostawa materiałów - modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku przy ul. Piastów Śląskich 10."
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:32 317 57 26
Osoba kontaktowa: Paweł Tora
Numer tel.:32 314 22 58
Termin składania oferty: 14.04.2017
Temat: "Dostawa sprężarki z wibroizatorami, zabudowa, podłączenie sprężarki do istniejącego układu odpylania i uruchomienie - sprężarka śrubowa Airpol KT 15 z osuszaczem chłodniczym i filtrami."
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:32 368 55 41
Osoba kontaktowa: Henryk Woszczek
Numer tel.:667 980 733
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Termin składania oferty: 14.04.2017
Temat: "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego projektu badawczego realizowanego w ramach programu GEKON - Badania i analiza możliwości intensyfikacji pozyskiwania metanu ze zrobów górniczych za pomocą otworów wykonanych z powierzchni dla celów ekologicznej produkcji ciepła i energii elektrycznej”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:32 603 57 26
Termin składania oferty: 10.04.2017
Temat: "Przebudowa odcinka sieci wysokoparametrowej w rejonie ul. Górniczego Stanu w Katowicach – Wydział V „Wieczorek” ZEC S.A.”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 416 01 02
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Termin składania oferty: 05.04.2017
Temat: "Dostawa taśmy gumowej do przenośnika taśmowego dla Wydziału 5 „Wieczorek” ZEC S.A.”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 416 01 02
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Termin składania oferty: 03.04.2017
Temat: "Unieszkodliwianie odpadów paleniskowych (popioły lotne i odpady z odsiarczania spalin) z instalacji na Wydziale 3 „Mysłowice”, Wydziale 6 „Wujek” i Wydziale 9 „Wesoła” ZEC S.A.”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:32 603 57 26
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.:32 603 57 25
Termin składania oferty: 30.03.2017
Temat: "Budowa sieci cieplnej i przyłączy cieplnych oraz węzłów cieplnych dla budynków 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C przy ul. Kijowskiej w Katowicach - III etap uciepłowienia osiedla Franciszkańskiego"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 00
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:32 721 21 48
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
Termin składania oferty: 29.03.2017
Temat: "Remont sklepienia kotła Babcock 1163 na Wydziale 1 „Kazimierz-Juliusz” ZEC S.A.”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:32 368 55 41
Osoba kontaktowa: Mirosław Stolarski
Numer tel.:667 980 733
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Termin składania oferty: 22.03.2017
Temat: "Wykonanie i dostawa 4 szt. wkładów do wymiennika płaszczowego typu WCO-250 wraz z pierścieniami uszczelniającymi dla Wydziału 9 „Wesoła” ZEC S.A.”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Karolina Dziekońska
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:32 317 57 26
Osoba kontaktowa: Paweł Tora
Numer tel.:32 314 22 58
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Termin składania oferty: 21.03.2017
Temat: "Badania próbek odpadów paleniskowych z instalacji ZEC S.A.” "
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:32 603 57 26
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.:32 603 57 25
Termin składania oferty: 20.03.2017
Temat: "Dostawa, montaż urządzeń oraz realizacja ochrony fizycznej obiektów Wydziału III „Mysłowice" ZEC S.A. i Wydziału V „Wieczorek" ZEC S.A.”"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 416 01 02
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek,
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:32 603 57 40
Termin składania oferty: 08.03.2017
Temat: "Wykonanie pomiarów stężenia włókien respirabilnych azbestu na Wydziale 1, 3, 5, 6, 8, 12 ZEC S.A.” "
Osoba kontaktowa: Patrycja Molo
Numer tel.:32 603 57 09
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 10
Termin składania oferty: 28.02.2017 - AKTUALIZACJA
Temat: "Modernizacja kotła WR25 nr 8 w Wydziale V Wieczorek w Katowicach na kocioł WR40"
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 416 01 02
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
 • 08.02.2017 OP
Termin składania oferty: 23.02.2017
Temat: "Wymiana przetwornicy częstotliwości i regulatora w układzie sterowania pomp WILO na Wydziale I „Kazimierz-Juliusz” ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:32 368 55 41
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Joanna Zwolińska
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 20.02.2017
Temat: "Zakup i dostawa kopertownicy NEOPOST DS – 70 dla ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 20.02.2017
Temat: "Dostawa, montaż urządzeń oraz realizacja ochrony fizycznej obiektów Wydziału III „Mysłowice" ZEC S.A. i Wydziału V „Wieczorek" ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:32 603 57 40
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:32 222 11 69
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 416 01 02
Termin składania oferty: 16.02.2017
Temat: "Wymiana membran w stacji odwróconej osmozy na Wydziale XIII „EC Szopienice” ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 24
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:795 119 354
Osoba kontaktowa: Jacek Klimczok
Numer tel.:608 596 198
Termin składania oferty: 14.02.2017
Temat: "Zakup, dostawa i szkolenie z uruchomienia i obsługi urządzeń wielofunkcyjnych dla ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Anna Jochemczyk
Numer tel.:32 603 57 24
Termin składania oferty: 29.12.2016
Temat: "Dostosowanie urządzeń pomiarowych do wymogów TPA"
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:795 119 354
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:32 603 57 50
Termin składania oferty: 08.12.2016
Temat: "Wykonanie projektu sieci ciepłowniczej od kotłowni „Juliusz” do osiedla Juliusz w Sosnowcu wraz z przyłączami do budynków. "
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:32 368 55 41
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:32 603 57 50
Termin składania oferty: 10.11.2016
Temat: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do kanalizacji miejskiej - Wydział III ZEC S.A. "Mysłowice" "
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:32 222 11 69
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.:32 603 57 25
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:32 603 57 50
 • 20.10.2016 OP
Termin składania oferty: 03.11.2016
Temat: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu "
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Termin składania oferty: 03.11.2016
Temat: "Świadczenie usług związanych z serwisem prewencyjnym agregatu prądotwórczego Jenbacher JMS 420 w elektrociepłowni Wydziału VI ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:32 209 41 12 wewn. 12
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 18.10.2016 OP
Termin składania oferty: 02.11.2016
Temat: "Wykonanie naprawy dachu rozdzielni elektrycznej – Wydział XIII ZEC S.A. „Szopienice”."
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel.:32 793 72 70
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:32 603 57 40
Termin składania oferty: 30.10.2016
Temat: "Wdanie przez akredytowaną jednostkę opinii potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji."
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
Termin składania oferty: 27.10.2016
Temat: "Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Wydziałów ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
 • 10.10.2016 OP
Termin składania oferty: 29.09.2016
Temat: "Przebudowa układu pompowego Wydziału IX ZEC S.A. "Wesoła" przy ul. Kopalnianej 5 w Mysłowicach"
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:32 416 01 02
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:32 603 57 56
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:32 603 57 20
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:32 603 57 50
Termin składania oferty: 16.09.2016
Temat: "Wykonanie projektu technicznego podłączenia 3-ch budynków S.M. Osada w rejonie ul. Tuwima w Sosnowcu, do sieci cieplnej ZEC S.A. " - Powtórzenie
Osoba kontaktowa: mgr inż. Elżbieta Kondracka
Numer tel.:32 603 57 35
Osoba kontaktowa: mgr inż. Izabela Wyrtki
Numer tel.:32 603 57 35
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:32 297 72 55
Termin składania oferty: 09.09.2016
Temat: "Transport węgla z Katowicki Węgiel Sp. z o.o. dla Wydziałów W-I, WII oraz VI (kotłownie lokalne)."
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:(32) 368 55 41
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:(32) 297 72 55
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wew. 12
Termin składania oferty: 08.09.2016 - Wydłużenie terminu
Temat: "Zabudowa dwóch agregatów kogeneracyjnych w Wydziale V ZEC S.A. "Wieczorek", przeniesionych z Wydziału IV ZEC S.A. "Murcki", zasilanych gazem z odmetanowania kopalni"
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:(32) 353 04 02 wew. 5450
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 08.09.2016
Temat: "Wykonanie projektu odcinka sieci cieplnej 2xDN500 – Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”."
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 01.09.2016
Temat: "Zabudowa dwóch agregatów kogeneracyjnych w Wydziale V ZEC S.A. "Wieczorek", przeniesionych z Wydziału IV ZEC S.A. "Murcki", zasilanych gazem z odmetanowania kopalni"
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:(32) 353 04 02 wew. 5450
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 31.08.2016
Temat: "wykonanie remontu zbiornika na węgiel - Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Termin składania oferty: 25.08.2016
Temat: "Wykonanie naprawy izolacji odcinków magistrali DN250 Kierunek Wschód – Wydział XIII ZEC S.A. „Szopienice”.
Osoba kontaktowa: Waldemar Ambroziak
Numer tel: (32) 793-72-70
Termin składania oferty: 26.08.2016
Temat: "Przeprowadzenie badań pomiarów nielaserowego promieniowania optycznego (UV i światła widzialnego).
Osoba kontaktowa: Krzysztof Reizewicz
Numer tel:(32) 603-57-09, 609 373 842
Termin składania oferty: 18.08.2016
Temat: "Wykonanie projektu odcinka sieci cieplnej 2xDN500 – Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:32 603 57 50
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:32 416 01 02
Termin składania oferty: 18.08.2016
Temat: "Wykonanie projektu technicznego podłączenia 3-ch budynków S.M. Osada w rejonie ul. Tuwima w Sosnowcu, do sieci cieplnej ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Elżbieta Kondracka
Numer tel.:32 603 57 35
Osoba kontaktowa: mgr inż. Izabela Wyrtki
Numer tel.:32 603 57 35
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:32 297 72 55
Termin składania oferty: 18.08.2016
Temat: "Wykonanie projektu podłączenia 6-ciu budynków na oś. Kijowska – Książęca – III etap w Katowicach, do sieci cieplnej ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: mgr inż. Elżbieta Kondracka
Numer tel.:32 603 57 35
Osoba kontaktowa: mgr inż. Izabela Wyrtki
Numer tel.:32 603 57 35
Osoba kontaktowa: mgr Rafał Kępa
Numer tel.:32 721 21 48
Termin składania oferty: 16.08.2016
Temat: "Transport węgla z Katowicki Węgiel Sp. z o.o. dla Wydziałów W-I, WII oraz VI (kotłownie lokalne)."
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:32 368 55 41
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:32 297 72 55
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:32 209 41 12 wew. 12
Termin składania oferty: 12.08.2016 - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Temat: "Dostawa dwóch agregatów kogeneracyjnych w zabudowie kontenerowej zasilanych gazem z odmetanowania kopalni "
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.:(32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:(32) 353 04 02 wew. 5450
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 10.08.2016
Temat: "Wykonanie remontu zbiornika na węgiel - Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”. "
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Termin składania oferty: 04.08.2016
Temat: "Dostawa i wymiana zaworu regulacyjnego w elektrociepłowni Wydziału XIII ZEC S.A. „Szopienice”."
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 883 324 443
Termin składania oferty: 02.08.2016
Temat: "Budowa przyłącza cieplnego oraz węzła cieplnego do budynku nr 22 przy ulicy Kolistej w Katowicach"
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.:(32) 416 01 03
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 02.08.2016
Temat: "Dostawa i montaż dwóch odżelaziaczy A/O 300 kW na Wydziale XIII ZEC S.A. w Katowicach"
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70
kom.: 795 119 354
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.:(32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 28.07.2016
Temat: „Remont kominów przemysłowych ZEC S.A. ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
 • 08.07.2016 OP
Termin składania oferty: 27.07.2016
Temat: „Wykonanie projektu i wykonanie instalacji odgromowej wraz z badaniami dla budynków wymiennikowni: "WCO1", "WCO2", "WCO5", "B", "C", "D", oraz budynku łaźni pracowniczej Wydziału II ZEC S.A. "Niwka" w Sosnowcu"”
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:(32) 299 42 49
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Termin składania oferty: 25.07.2016
Temat: „Transport węgla z Katowicki Węgiel Sp. z o.o. dla Wydziałów W-I, WII oraz VI (kotłownie lokalne). ”
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:(32) 368 55 41
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:(32) 297 72 55
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wew. 12
Termin składania oferty: 22.07.2016
Temat: „Wykonanie wymiany sklepienia zapłonowego kotła WR5 nr 1 Wydział XII ZEC S.A. „Śląsk”. ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48
Termin składania oferty: 15.07.2016
Temat: „Wykonywanie usługi ładowarką kołową na terenie Wydziału II „Niwka-Modrzejów”. ”
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:(32) 297 72 55
Termin składania oferty: 12.07.2016
Temat: „Wykonanie remontu lejów żużlowych kotłów WLM25 nr 8 i 9 Wydział VI ZEC S.A. „Wujek”. ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wew. 12
Termin składania oferty: 12.07.2016
Temat: „Wykonanie remontu i konserwacji pokryć dachowych budynków wymiennikowni: „C” i „D” Wydziału II ZEC S.A. „Niwka-Modrzejów”. ”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:(32) 299 42 49
Termin składania oferty: 30.06.2016
Temat: „Zabudowa układu odgazowania próżniowego w kotłowni Wydziału III ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.:(32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:(32) 222 11 69 wew. 11
Osoba kontaktowa: Henryk Gomoła
Numer tel.:(32) 222 11 69 wew. 12
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
 • 21.06.2016 OP
Termin składania oferty: 29.06.2016
Temat: Remont instalacji wodnej schładzacza pary kotła OR32/2 – Wydział XIII ZEC S.A. „Szopienice”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70
Termin składania oferty: 29.06.2016
Temat: Wykonanie remontu części pokrycia dachowego budynku kotłowni, Wydziału II ZEC S.A. „Niwka-Modrzejów”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:(32) 299 42 49
Termin składania oferty: 27.06.2016
Temat: Naprawa dachu starej kotłowni Wydziału nr III ZEC S.A. „Mysłowice”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:(32) 222 11 69 wew. 1
Termin składania oferty: 23.06.2016
Temat: „Odbiór żużla paleniskowego (odpad kod 10 01 01) z Ciepłowni ZEC S.A.”.
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.:(32) 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:(32) 603 57 26
 • 03.06.2016 OP
Termin składania oferty: 22.06.2016
Temat: „Wykonanie przyłącza i stacji wymienników wraz z dokumentacją techniczną ”.
Osoba kontaktowa: Elżbieta Kondracka
Numer tel.:(32) 603 57 35
Osoba kontaktowa: Izabela Wyrtki
Numer tel.:(32) 603 57 35
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Termin składania oferty: 22.06.2016
Temat: „Wykonanie przyłącza wraz z dokumentacją techniczną do budynku przy ul. Wańkowicza 2 w Katowicach”.
Osoba kontaktowa: Elżbieta Kondracka
Numer tel.:(32) 603 57 35
Osoba kontaktowa: Izabela Wyrtki
Numer tel.:(32) 603 57 35
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:795 119 354
Termin składania oferty: 17.06.2016
Temat: „Naprawa fragmentu stropu stalowego Wydział nr VI ZEC S.A. „Wujek”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wew. 12
Termin składania oferty: 09.06.2016
Temat: „Okresowe pomiary emisji pyłowo-gazowej w Ciepłow-niach ZEC S.A.”.
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.:(32) 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:(32) 603 57 26
 • 12.05.2016 OP
Termin składania oferty: 08.06.2016
Temat: „Remont obmurza i izolacji kotła WR25/1 – Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”.”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Termin składania oferty: 31.05.2016
Temat: Remont instalacji wodnej schładzacza pary kotła OR32/2 – Wydział XIII ZEC S.A. „Szopienice”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70
Termin składania oferty: 30.05.2016
Temat: Naprawa czerpaka suwnicy – Wydział XIII ZEC S.A. „Szopienice”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70
Termin składania oferty: 25.05.2016
Temat: Czyszczenie wymienników ciepła i zasobników wody – Wydział XII ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48
Termin składania oferty: 16.05.2016
Temat: Naprawa lejów zsypowych i koszy węglowych kotła WLM25 nr 9 – Wydział VI ZEC S.A. „Wujek”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Numer tel.: 609 771 370
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wew. 12
Termin składania oferty: 16.05.2016
Temat: Dostawa mleka UHT 2 % dla pracowników ZEC SA Katowice dla Wydziałów I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII.
Osoba kontaktowa: Bożena Sawczuk
Numer tel.:(32) 603 57 53
Termin składania oferty: 13.05.2016
Temat: Opracowanie Dokumentów Zabezpieczenia przed Wybuchem dla Wydziałów ZEC S.A
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48
Numer tel.: 609 771 370
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wew. 12
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70
Termin składania oferty: 06.05.2016
Temat: Wykonanie remontu i konserwacji konstrukcji przesypu nawęglania taśmy C oraz pochylni taśmy B Wydziału V ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Termin składania oferty: 29.04.2016
Temat: Wymianę przyłączy do budynków na osiedlu Wagowa w Sosnowcu.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:(32) 368 55 41
Termin składania oferty: 29.04.2016
Temat: Wykonanie remontu dachu kotłowni „Wacław” – Wydział IX ZEC S.A. „Wesoła”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:(32) 314 22 58
Termin składania oferty: 28.04.2016
Temat: „Wykonanie nowego pokrycia dachu dla budynku rozdzielni 6KV - Wydział XII ZEC S.A. „Śląsk” ”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48
Termin składania oferty: 28.04.2016
Temat: „Naprawa zbiornika nawęglania w kotłowni „Juliusz” – Wydział I ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:(32) 368 55 41
 • 05.04.2016 OP
Termin składania oferty: 20.04.2016
Temat: „Przegląd i legalizacja ciepłomierzy ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Termin składania oferty: 19.04.2016
Temat: „Wykonanie remontu i konserwacji pokrycia dachowego budynku socjalnego Wydziału V ZEC S.A. „Wieczorek”. ”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Termin składania oferty: 18.04.2016
Temat: Budowa przyłączy cieplnych oraz węzłów cieplnych do budynków nr 3A, 3B, 4A i 4B przy ulicy Kijowskiej w Katowicach
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.:(32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 15.04.2016
Temat: „Remont odcinka sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu - Wydział II ZEC S.A ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Tomasz Żurawski
Numer tel.:(32) 299 42 49
Termin składania oferty: 14.04.2016
Temat: „Remont sieci ciepłowniczej w rejonie Szybu Jan Henryk KWK „Mysłowice-Wesoła” - Wydział IX ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:(32) 317 51 36
Termin składania oferty: 13.04.2016
Temat: „Naprawa przenośnika kubełkowego – Wydział VIII ZEC S.A. „Kleofas”.”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.:(32) 255 44 90
Termin składania oferty: 14.04.2016
Temat: „Remont sieci ciepłowniczej na osiedlu mieszkaniowym Stroma Wydział VI ZEC S.A. „Wujek” ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wew. 12
 • 24.03.2016 OP
Termin składania oferty: 13.04.2016
Temat: „Naprawy bieżące i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych zasilanych gazem kopalnianym na terenie działania Wydziałów V, VI, IX, XII ZEC S.A.” ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
 • 22.03.2016 OP
Termin składania oferty: 08.04.2016
Temat: „Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego przebudowy układu pompowego Wydziału IX ZEC S.A. - „Wesoła” w Mysłowicach.”
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.:(32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:(32) 314 22 58
Numer tel.:693 839 535
Osoba kontaktowa:mgr inż. Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 06.04.2016
Temat: „Naprawa wózka wygarniającego – Wydział XIII ZEC S.A. „Szopienice”. ”
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Termin składania oferty: 06.04.2016
Temat: „Remont odcinka magistrali ciepłowniczej S1 w Rudzie Śląskiej – Wydział XII ZEC S.A. „Śląsk” ”
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
 • 16.03.2016 OP
Termin składania oferty: 05.04.2016
Temat: „Wymiana wkładu wymiennika para-woda – Wydział XIII ZEC S.A. „Szopienice”.”
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Termin składania oferty: 01.04.2016
Temat: „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego wydziałów I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIII ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:(32) 603 57 20
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
 • 10.03.2016 OP
Termin składania oferty: 25.03.2016
Temat: „Remont rusztu kotła WR-25/1 - Wydział III ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:(32) 222 10 59 wew. 11
 • 03.03.2016 OP
Termin składania oferty: 31.03.2016
Temat: „Demontaż , przeniesienie i zabudowa dwóch agregatów kogeneracyjnych przeniesionych z Wydziału IV ZEC S.A. „Murcki” w Katowicach do nowych lokalizacji: - Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek” w Katowicach - Wydział IX ZEC S.A. „Wesoła” w Mysłowicach ”
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.:(32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:(32) 353 04 02 wew. 5450
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:(32) 314 22 58
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(32) 603 57 50
Termin składania oferty: 18.03.2016
Temat: „Dostarczanie kompleksowej usługi telekomunikacyjnej”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Magiera
Numer tel.:(32) 603 57 37
Termin składania oferty: 17.03.2016
Temat: „Wykonanie przeglądów okresowych i pomiarów geodezyjnych kominów przemysłowych ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Termin składania oferty: 17.03.2016
Temat: „Remont stropu w budynku stacji uzdatniania wody na Wydziale IV ZEC S.A „Murcki” ”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:(32) 353 04 02 wew. 5450
 • 25.02.2016 OP
Termin składania oferty: 11.03.2016
Temat: „Rremont stacji wymienników ciepła w Szpitalu nr 2 w Mysłowicach –Wydział III ZEC S.A. ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:(32) 222 10 59 wew. 11
Termin składania oferty: 11.03.2016
Temat: „Wymiana kryz pomiarowych do pomiaru przepływu wody i pary przy kotłach OR-32 nr 1, 2, 4 – Wydział XIII ZEC S.A. „Szopienice”.”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70
Termin składania oferty: 11.03.2016
Temat: „Wykonanie wymiany sklepienia zapłonowego kotła WR25 nr 5 Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”. ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Termin składania oferty: 10.03.2016
Temat: „Naprawy bieżące i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych zasilanych gazem kopalnianym na terenie działania Wydziałów V, VI, IX, XII ZEC S.A.” ”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
 • 18.02.2016 OP
Termin składania oferty: 25.02.2016
Temat: „Wymiana dolnego pęczka podgrzewacza wody kotła WR-25/2 – Wydział III ZEC S.A”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
 • 04.02.2016 OP
Termin składania oferty: 19.02.2016
Temat: „Wykonywanie usługi ładowarką kołową na terenie Wydziału IV „Murcki”.”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:(32) 353 04 02 wew. 5450.
Termin składania oferty: 15.02.2016
Temat: „Usuwanie awarii części ciśnieniowych kotłów wodnych i parowych oraz innych urządzeń ciśnieniowych.”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32)368 55 41
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 wew. 5450
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wewn. 12
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.:(32) 255 44 90
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:(32) 317 51 36
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48
Osoba kontaktowa: Michał Glimos
Numer tel.:(32) 793 72 70.
Termin składania oferty: 11.02.2016
Temat: „Wykonywanie okresowych kontroli aktywnych systemów bezpieczeństwa instalacji gazowych”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.:(32) 209 41 12 wewn. 12
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.:(32) 317 51 36
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48.
Termin składania oferty: 29.01.2016
Temat: „Wykonanie dokumentacji technicznej naprawy stalowego zbiornika węglowego w kotłowni Juliusz.”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.:(32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:(32) 368 55 41

Czekoladowe Niebo