Majątek

Majątek ZEC stanowią kotłownie, sieci i stacje ciepłownicze zlokalizowane na obszarze Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy Śląskiej. Łączna zainstalowana moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi 620,1 MW.

W skład majątku energetycznego Spółki wchodzi 10 dużych kotłowni oraz 4 małe kotłowni lokalnych. Łącznie we wszystkich źródłach zainstalowane jest 48 kotłów, w tym 8 kotłów parowych i 33 wodnych opalanych węglem (sortymentu miał i groszek) oraz 6 kotłów wodnych i 1 parowy, w których spalany jest metan z odmetanowania kopalń.

W czterech elektrociepłowniach pracują silniki gazowe produkujące energię elektryczną i ciepło w kogeneracji, zasilane gazem pochodzącym z odmetanowania kopalń. Łączna moc elektryczna silników wynosi 15,878 MW.