Prezentacja projektu

Tytuł Projektu:

„Badania i analiza możliwości intensyfikacji pozyskiwania metanu ze zrobów górniczych za pomocą otworów wykonanych z powierzchni dla celów ekologicznej produkcji ciepła i energii elektrycznej”

Czas trwania projektu:

01.01.2015 – 30.06.2017

Streszczenie projektu:

Metan pokładów węgla pozyskiwany ze zrobów górniczych jest cennym surowcem który może być wykorzystany do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Wielopoziomowa eksploatacja węgla kamiennego, prowadzona na zawał, pozostawiła kompleksy zrobów, w których gromadzi się gaz (metan). Obecnie nie są stosowane na szeroką skalę instalacje pozyskujące metan ze zrobów. Celem projektu są badania i analiza możliwości intensyfikacji pozyskiwania metanu ze zrobów górniczych za pomocą otworów wykonanych z powierzchni dla celów ekologicznej produkcji ciepła i energii elektrycznej. W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana innowacyjna technologia wykonywania otworów w górotworze naruszonym eksploatacją górniczą. Wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskania metanu ze zrobów za pomocą otworów wykonanych z powierzchni wygeneruje korzyści ekologiczne - częściowe zastąpienie produkcji ciepła z węgla oraz zmniejszenie emisji metanu do atmosfery.

Zakres zadań:
  • Zadanie 1 - Analiza światowych i polskich doświadczeń w zakresie pozyskiwania gazu ze zrobów w aspekcie zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (lider zadania AGH)
  • Zadanie 2 - Określenie pojemności magazynowej zrobów poeksploatacyjnych (lider KHW S.A.)
  • Zadanie 3 - Badania nad optymalną konstrukcją otworu udostępniającego gaz ze zrobów oraz dobór najlepszej technologii wiercenia (lider AGH)
  • Zadanie 4 - Wielowariantowa analiza techniczno-ekonomiczna mająca na celu wybór najbardziej optymalnej lokalizacji przedsięwzięcia (lider ZEC S.A.)