ZEC S.A. - Zakłady Energetyki Cieplnej

Struktura paliw zużytych do produkcji energii elektrycznej

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2014 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.).
Informacja o strukturze paliw zuSywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2011 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.).
Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2010 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DU Nr 93 Poz. 623 z dnia 29.05.2007 z późn. zm.).
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez ZEC S.A. oraz wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w sezonie grzewczym 2008/2009 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 92 z dnia 01.02.2007r.)”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2008 w myśl zapisów § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29.05.2007 r.)”

Struktura paliw zużytych do produkcji energii cieplnej

„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2014 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2013 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2012 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2011 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”
„Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej sprzedanej przez ZEC S.A. w roku 2010 w myśl zapisów § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DU Nr 16 Poz. 92 z dnia 15.01.2007 z późn. zm.).”