Archiwum 2015

Termin składania oferty: 15.12.2015
Temat: „Oferta na wykonanie projektu podłączenia budynków na osiedlu Kijowska ”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Elżbieta Kondracka
Numer tel.:(32) 603 57 34
Termin składania oferty: 15.12.2015
Temat: „Oferta na wykonanie projektu technicznego przyłącza i stacji wymienników ”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Elżbieta Kondracka
Numer tel.:(32) 603 57 34
Termin składania oferty: 19.11.2015
Temat: „Budowa układu nawęglania dla kotłowni Wydziału IV ZEC S.A. „Murcki” w Katowicach”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 wew. 5450
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.: (32) 603 57 50
Termin składania oferty: 29.10.2015
Temat: „Weryfikacja rocznych raportów emisji CO2 za rok 2015 z instalacji ZEC S.A. „Wieczorek”. ”.
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.: (32) 603 57 26
Termin składania oferty: 08.10.2015
Temat: „Naprawa fragmentu dachu kotłowni na Wydziale I ZEC S.A. „Kazimierz-Juliusz”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin składania oferty: 08.10.2015
Temat: „Dostawa ciepłomierzy i elementów ciepłomierzy dla potrzeb Wydziału V ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Termin składania oferty: 08.10.2015
Temat: „Budowa stacji wymienników ciepła i przyłącza cieplnego dla budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem administracyjnym dla firmy Monat w Katowicach przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 108”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 wew. 5450
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.: (32) 603 57 50
Termin składania oferty: 25.09.2015
Temat: Wykonanie przeglądów okresowych agregatu prądotwórczego GE Jenbacher JMS420 w elektrociepłowni Wydziału VI ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603-57-56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209-41-12 wew. 12.
Termin składania oferty: 24.09.2015
Temat: Budowa przyłącza cieplnego niskoparametrowego c.o., c.w.u. i cyrkulacji do budynku przy ul. Katowickiej 53 w Mysłowicach – Wydział III „Mysłowice"
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 11 69 wew. 1, 607 464 176
Termin składania oferty: 24.09.2015
Temat: Rozbiórka kotła Pauker wraz z odpylaczem i wentylatorem spalin - Wydział VI ZEC S.A
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603-57-56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209-41-12 w. 12
Termin składania oferty: 09.09.2015
Temat: Naprawa kominów przemysłowych ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02, wewn. 54501
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wewn. 12
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 22 58
Termin składania oferty: 03.09.2015
Temat: Remont fragmentów ściany murowanej kotłowni Wydziału nr III ZEC S.A. „Mysłowice”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Henryk Gomoła
Numer tel.: (32) 222 11 69 wewn. 2
Termin składania oferty: 24.08.2015
Temat: "Opracowanie koncepcji zasilania w ciepło budynków w rejonie dzielnicy Murcki w Katowicach".
Osoba kontaktowa: mgr inż. Elżbieta Kondracka
Numer tel.: (32) 603 57 35
Termin składania oferty: 13.08.2015
Temat: Naprawa stropowej części ekranu przedniego kotła WR25/8 w kotłowni Wydziału V ZEC S.A. Wieczorek
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Termin składania oferty: 12.08.2015
Temat: „Dostawa oleju smarującego do silników gazowych dla ZEC S.A. Katowice .”
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 517 51 36
Osoba kontaktowa: Barbara Szwiec
Numer tel.: (32) 603 57 24
Termin składania oferty: 10.08.2015
Temat: Naprawa fragmentu dachu z blachy trapezowej na Wydziale I ZEC S.A. „Kazimierz-Juliusz”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin składania oferty: 6.08.2015
Temat: Odbudowa uszkodzonej estakady wraz z ciepłociągiem 2xDN200 nad ul. Maronia - Wydział nr VIII ZEC S.A. „Kleofas”
Osoba kontaktowa:Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90
Termin składania oferty: 6.08.2015
Temat: Odbudowa budynku nawęglania - Wydział XII ZEC S.A. „Śląsk”
Osoba kontaktowa:Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603-57-40
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.: (32) 721-21-48
Termin składania oferty: 29.07.2015
Temat: „Wykonanie trzech niezależnych projektów technicznych (PT) zasilania Wydziału I ZEC S.A. „Kazimierz” w energię elektryczną:
  • - rejon „Kazimierz” (dwa przyłącza)
  • - rejon „Juliusz” (jedno przyłącze)

Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 238 55 41
Numer tel.: 693 410 156
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.: (32) 603 57 50
Termin składania oferty: 28.07.2015
Temat: „Remont fragmentów ściany murowanej kotłowni Wydziału nr III ZEC S.A. „Mysłowice”. ”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Henryk Gomoła
Numer tel.: (32) 222 11 69 wewn. 2
Termin składania oferty: 24.07.2015
Temat: „Dostawa i wymiana baterii akumulatorowej 100Ah 110V.”
Osoba kontaktowa: Bogdan Drobot
Numer tel.: (32) 353 04 02 w. 5248
Termin składania oferty: 24.07.2015
Temat: „Dostawa elementów przenośnika zgrzebłowego”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Termin składania oferty: 21.07.2015
Temat: „Remont stropodachu budynku betonowego zbiornika żużla Wydział nr III ZEC S.A. „Mysłowice”.”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Henryk Gomoła
Numer tel.: (32) 222 11 69 wew. 2
Termin składania oferty: 09.07.2015
Temat: „Dostawa wysokoefektywnego sorbentu wapiennego do Ciepłowni WUJEK”
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 w. 12
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Termin składania oferty: 09.07.2015
Temat: „Dostawa płytowych wymienników ciepła.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03
Termin składania oferty: 29.06.2015
Temat: „Remont i konserwacja pokryć dachowych budynków wymiennikowni: „B”, „WCO5”, „WCO1” oraz budynku rozdzielni Wydziału II ZEC S.A. „Niwka”.”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Termin składania oferty: 25.06.2015
Temat: „Usuwanie awarii sieci ciepłowniczych, instalacji c.o. i c.w.u. na terenie działania Wydziałów I ÷ XII ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin składania oferty: 23.06.2015
Temat: „Naprawa pokrycia kanału ciepłowniczego przy ulicy Bytomskiej 20 a,b,c w Mysłowicach – Wydział 3 ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59
Termin składania oferty: 22.06.2015
Temat: „Oferta na transport węgla dla potrzeb Wydziału IV „Murcki”.”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 wew. 5450
Termin składania oferty: 18.06.2015
Temat: „Przeprowadzenie badań pomiarów nielaserowego promieniowania optycznego (UV i światła widzialnego).”.
Osoba kontaktowa: inż. Krzysztof Reizewicz
Numer tel.: (32) 603 57 09
Numer tel.: 609 373 842
Termin składania oferty: 12.06.2015
Temat: „Remont sklepienia zapłonowego kotła WLM 25 nr 9 Wydział VI ZEC S.A. „Wujek”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Termin składania oferty: 11.06.2015
Temat: „Dostawa wysokoefektywnego sorbentu wapiennego do Ciepłowni WUJEK”.
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 w.12
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Termin składania oferty: 11.06.2015
Temat: „„Budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ulicy Tuwima nr 1 i nr 20 w Sosnowcu wraz z budową i uruchomieniem dwóch jednofunkcyjnych węzłów cieplnych”".
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.: (32) 603 57 50
Termin składania oferty: 08.06.2015
Temat: „Remont przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy ul. Gallusa 5 w Katowicach - Wydział VI ZEC S.A"
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Termin składania oferty: 08.06.2015
Temat: „Wykonanie remontu czopucha komina H=120 m - Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek” ".
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Termin składania oferty: 02.06.2015
Temat: „Wykonanie konserwacji wewnętrznej części dachu kotłowni Wydziału V ZEC S.A. „Wieczorek” ".
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Termin oferty: 29.05.2015
Temat: „Naprawa powłoki wewnętrznej zbiornika węgla zapasowego - Wydział nr VI ZEC S.A. „Wujek”".
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Termin oferty: 29.05.2015
Temat: „Wykonanie naprawy stropu żelbetowego budynku wymiennikowni Wagowa 1 - Wydział I ZEC S.A. „Kazimierz-Juliusz”".
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 21.05.2015
Temat: „Dostawa mleka UHT 2 % dla pracowników ZEC SA Katowice dla Wydziałów I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII”.
Osoba kontaktowa: Bożena Sawczuk
Numer tel.: (32) 603 57 53
Termin oferty: 21.05.2015
Temat: „Remont sieci ciepłowniczej z SWC 11-go Listopada 2 do komory przy ul. 11-go Listopada 6 – Wydział IX ZEC S.A”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Szlosarekr
Numer tel.: (32) 314 22 58
Termin oferty: 14.05.2015
Temat: „Remont odcinka sieci wysokoparametrowej zasilającej stację wymienników ciepła przy ul. Obr. Warszawy - Wydział I ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 12.05.2015
Temat: „Remont przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy ul. Gallusa 5 w Katowicach - Wydział VI ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Termin oferty: 11.05.2015
Temat: „Remont odcinka magistrali S1 w Rudzie Śląskiej - Wydział XII ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Edward Sworowski
Numer tel.: (32) 721 21 49
Termin oferty: 08.05.2015
Temat: „Remont odcinka sieci ciepłowniczej przy ul. Pocztowej w Mysłowicach - Wydział IX ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36
Termin oferty: 24.04.2015
Temat: „Remont instalacji odgromowej mostu przenośnikowego - Wydział nr VIII ZEC S.A. „Kleofas”"
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90
Termin oferty: 16.04.2015
Temat: „Remont okien starej kotłowni, wymiana szyb na poliwęglan - Wydział nr VIII ZEC S.A. „Kleofas”"
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90
Termin oferty: 15.04.2015
Temat: „Remont 2 szt. podpór oraz poziomej części pomostu nawęglania – Wydział IX ZEC S.A. „Wesoła”. "
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 314 22 58
Termin oferty: 13.04.2015
Temat: „Remont sieci trójprzewodowej do osiedla Broniewskiego w So-snowcu - Wydział I ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 09.04.2015
Temat: „Modernizacja instalacji odpylania spalin za kotłami rusztowymi opalanymi węglem w : - Wydziale II „NIWKA-MODRZEJÓW” w Sosnowcu , - Wydziale III „MYSŁOWICE” w Mysłowicach , - Wydziale V „WIECZOREK” w Katowicach , - Wydziale IX „WESOŁA” w Mysłowicach , - Wydziale XII „ŚLĄSK” w Rudzie Śląskiej."
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: mgr inż. Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 50
Termin oferty: 07.04.2015
Temat: Wykonanie wkładów wymiennika WCW-250 – Wydział IX ZEC S.A. „Wesoła”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36
Termin oferty: 03.04.2015
Temat: „ Oferta na naprawę dachu nowej kotłowni Wydziału nr III ZEC S.A. „Mysłowice”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603-57-40
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222-11-69 wewn. 1
Termin oferty: 02.04.2015
Temat: „ Wykonanie przeglądów okresowych i pomiarów geodezyjnych kominów przemysłowych ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 26.03.2015
Temat: „Kompleksowa obsługa informatyczna ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Magiera
Numer tel.: (32) 603 57 37.
Termin oferty: 25.03.2015
Temat: „remontu elewacji budynku wymiennikowni przy ul. Adama 22 w Katowicach - Wydziału V ZEC S.A. „Wieczorek” ”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02.
Termin oferty: 19.03.2015
Temat: „Wykonanie napraw konstrukcji żelbetowej budynku kotłowni Wydziału IV ZEC S.A. „Kostuchna” ”.
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02, wew. 5450.
Termin oferty: 19.03.2015
Temat: „Remont pierwszego ciągu kotła WR10/4 – Wydział II ZEC S.A.””.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 416 01 02.
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297-72-55.
Termin wniosków: 16.03.2015
Temat: „ ZP/1/1810/2015 - Udzielenie i obsługa kredytu o wartości 100 000 000,00 zł. dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.”.
Osoba kontaktowa: mgr Sonia Sierkawska
Numer tel.: (32) 603 57 36
Osoba kontaktowa: Katarzyna Witkowska
Numer tel.: (32) 603 57 48.
Termin oferty: 12.03.2015
Temat: „Przegląd i legalizacja ciepłomierzy ZEC S.A. ”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 416 01 02.
Termin oferty: 12.03.2015
Temat: „Wymiana ekranów kotła WR-25/3 – Wydział III ZEC S.A.”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59.
Termin oferty: 12.03.2015
Temat: „Modernizacja instalacji odpylania spalin za kotłami rusztowymi opalanymi węglem w : - Wydziale II „NIWKA-MODRZEJÓW” w Sosnowcu , - Wydziale III „MYSŁOWICE” w Mysłowicach , - Wydziale V „WIECZOREK” w Katowicach , - Wydziale IX „WESOŁA” w Mysłowicach , - Wydziale XII „ŚLĄSK” w Rudzie Śląskiej."
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: mgr inż. Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.: (32) 603 57 50.
Termin oferty: 05.03.2015
Temat: Wymiana I i II stopnia stalowego podgrzewacza wody kotła OR 16/40 nr 3 – Wydział IV ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353-04-02 wewn. 5450
Termin oferty: 26.02.2015
Temat: Kompleksowa obsługa węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczych – Wydział V ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew. 102.
Termin oferty: 17.02.2015
Temat: Kompleksowe wykonanie usług porządkowo-czystościowych.
Osoba kontaktowa: Tomasz Łomiński
Numer tel.: (32) 209 41 12 w. 12.
Osoba kontaktowa: Barbara Szwiec
Numer tel.: (32) 603 57 24
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.: (32) 603 57 36.
Termin oferty: 26.01.2015
Temat: Transport węgla z KWK „Kazimierz – Juliusz” dla Wydziału nr I „Kazimierz-Juliusz”
Osoba kontaktowa: inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41.
Termin oferty: 16.01.2015
Temat: „Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z naprawą rurociągu „Panewnickiego” - Wydział XII ZEC S.A. "
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.: (32) 721 21 48.