ZEC S.A. - Zakłady Energetyki Cieplnej

Archiwum

Termin oferty: 11.12.2014
Temat: „Modernizacja instalacji odpylania spalin z kotła WR 25 nr 4 wraz z modernizacją kotła w Wydziale VI „Wujek”"
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 08.12.2014
Temat: Wykonywanie usługi ładowarką kołową dla potrzeb Wydziału I „Kazimierz-Juliusz”.
Osoba kontaktowa: inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 27.11.2014
Temat: „Świadczenie usług związanych z serwisem prewencyjnym agregatów prądotwórczych Jenbacher JMS 420 w elektrociepłowni Wydziału IV ZEC S.A. "
Osoba kontaktowa: Adam Gielarowski
Numer tel.: 501 320 491
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(032) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.:(032) 603 57 36
Termin oferty: 21.11.2014
Temat: „Wykonanie projektu podłączenia budynków przy ul. Tuwima 1 i 20 w Sosnowcu do sieci cieplnej ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: mgr inż. Elżbieta Kondracka
Numer tel.: (032) 603 57 34.
Termin oferty: 17.11.2014
Temat: „Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w Wydziale V „Wieczorek” w Katowicach w celu ograniczenia strat energii”"
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (032) 603 57 28
Osoba kontaktowa: mgr Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.:(032) 416 01 03
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.:(032) 603 57 50
Termin oferty: 30.10.2014
Temat: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Wydziałów ZEC S.A"
Osoba kontaktowa: mgr inż. Edmund Pałyga
Numer tel.: (032) 603 57 20
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(032) 603-57-56
Termin oferty: 28.10.2014
Temat: „Naprawa ekranu przedniego kotła wodnego WR10/4 w kotłowni Wydziału II ZEC S.A. w Sosnowcu."
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (032) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.:(032) 266 00 17 wew. 107
Termin oferty: 15.10.2014
Temat: „Weryfikacja raportów z emisji CO2 za rok 2014."
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.: (032) 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.:(032) 603 57 26
Termin oferty: 16.10.2014
Temat: „Montaż i uruchomienie urządzeń stacji odgazowania próżniowego na Wydziale V „Wieczorek” i Wydziale VI „Wujek” w Katowicach"
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Termin oferty: 02.10.2014
Temat: „Modernizacja kotła WR 25 nr 4 w zakresie części ciśnieniowej, konstrukcyjnej oraz instalacji oczyszczania spalin"
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Termin oferty: 02.10.2014
Temat: „Projekt i budowa centralnej dyspozytorni wraz z systemem monitorowania"
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Termin oferty: 25.09.2014
Temat: „Budowa silnika gazowego o mocy 1,5 MWe zasilanego gazem z odmetanowania kopalni "Mysłowice -Wesoła"
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 314 22 58
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Termin oferty: 18.09.2014
Temat: Wykonanie napraw konstrukcji żelbetowej budynku kotłowni Wydziału VI ZEC S.A. „Wujek”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12, wewn. 12.
Termin oferty: 17.09.2014
Temat: Remont dachów budynków stacji wymienników ciepła -Wydział II ZEC S.A. „Niwka”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Termin oferty: 16.09.2014
Temat: Remont elewacji kotłowni Wydziału IV ZEC S.A. „Kostuchna”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02, wew.5450.
Termin oferty: 16.09.2014
Temat: Remont przyłącza do budynku Przedszkola nr 20 w Sosnowcu - Wydział II ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Termin oferty: 16.09.2014
Temat: Opracowanie taryfy dla ciepła ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Irena Kempka
Numer tel.: (32) 603 57 34.
Termin oferty: 28.08.2014
Temat: Dostawa i montaż pokrowców termoizolacyjnych na armaturze na sieciach WP napowietrznych ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Krzysztof Magiera
Numer tel.: (32) 603 57 37.
Termin oferty: 28.08.2014
Temat: „Naprawy kominów przemysłowych ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40
Osoba kontaktowa: mgr inż. Krzysztof Magiera
Numer tel.: (32) 603 57 37.
Termin oferty: 28.08.2014
Temat: „Przebudowa kotła węglowego WR 10 na kocioł opalany gazem z odmetanowania kopalni "Wujek" Ruch "Śląsk""
Osoba kontaktowa: mgr Rafał Kępa
Numer tel.: (32) 721 21 48
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 28.08.2014
Temat: „Transport węgla dla Wydziałów ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: [ Wydział I ] inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Osoba kontaktowa: [ Wydział II ] Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Osoba kontaktowa: [ Wydział III ] mgr inż. Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 11 69 wew. 1
Osoba kontaktowa: [ Wydział VI ] Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Osoba kontaktowa: [ Wydział VIII ] Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90.
Termin oferty: 22.08.2014
Temat: Wymiana przyłączy ciepłowniczych, niskoparametrowych w rejonie ul. Radosnej w Katowicach, Wydział nr 5 ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03.
Termin oferty: 22.08.2014
Temat: Wymiana kosza węglowego i lejów węglowych kotła OR16 – Wy-dział IV ZEC S.A. „Kostuchna”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w. 5450.
Termin oferty: 18.08.2014
Temat: Remont przyłącza do budynku Przedszkola nr 20 w Sosnowcu - Wydział II ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55.
Termin oferty: 14.08.2014
Temat: Remont części ciśnieniowej kotła gazowego PWG-0,6 - Wydział IX ZEC S.A. „Wesoła”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36
.
Termin oferty: 13.08.2014
Temat: Naprawa ekranu przedniego kotła wodnego WR25/3 w kotłowni Wydziału III ZEC S.A. w Mysłowicach
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 11 69 wew. 1
.
Termin oferty: 11.08.2014
Temat: „Wykonanie usług ładowarką dla Wydziału nr II „Niwka-Modrzejów””
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55.
Termin oferty: 07.08.2014
Temat: "Opracowanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej sieci cieplnych (będących własnością Zakładów Energetyki Cieplnej S.A), zlokalizowanych w rejonie ul. Bończyka 46-60 w Mysłowicach”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Janusz Chaberski
Numer tel.: (32) 222 11 69 wew. 3
Osoba kontaktowa: mgr inż. Izabela Wyrtki
Numer tel.: (32) 603 57 35.
Termin oferty: 01.08.2014
Temat: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej dla Ciepłowni MYSŁOWICE wraz z dokonaniem uzgodnień i uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej”
Osoba kontaktowa:Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 11 69
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25.
Termin oferty: 31.07.2014
Temat: "Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do obiektu PROINTEGRA"
Osoba kontaktowa:Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32)603 57 28
Termin oferty: 31.07.2014
Temat: „Budowa silnika gazowego o mocy 1,5 MWe zasilanego gazem z odmetanowania kopalni "Mysłowice - Wesoła"
Osoba kontaktowa:mgr inż. Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 314 22 58
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 30.07.2014
Temat: „Remont dachów budynku kotłowni Wydziału IV ZEC S.A. „Kostuchna””
Osoba kontaktowa:mgr inż.Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603-57-56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353-04-02 w. 5450
Termin oferty: 25.07.2014
Temat: „Remont elewacji budynku kotłowni wraz z wymianą żaluzji blaszanych - Wydziału III ZEC S.A. „Mysłowice”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222-11-69 wewn. 107, kom. 661 400 942.
Termin oferty: 24.07.2014
Temat: „Budowa stacji wymienników ciepła i przyłącza do budynku TBS przy ul. Sławka w Katowicach”
Osoba kontaktowa:Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 21.07.2014
Temat: „Oferta na remont elewacji starej części kotłowni -Wydziału XII ZEC S.A. „Śląsk”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.: (32) 721-21-48,
Numer tel. kom.: 609 771 370.
Termin oferty: 18.07.2014
Temat: „Remont sieci ciepłowniczej zasilającej łaźnię KWK „Mysłowice-Wesoła” w rejonie firmy „Purus” - Wydział IX ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36.
Termin oferty: 17.07.2014
Temat: „Przebudowa układu pompowego kotłowni Wydziału V „Wieczorek”
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 11.07.2014
Temat: „Wymiana przyłączy ciepłowniczych, niskoparametrowych w rejonie ul. Radosnej w Katowicach, Wydział nr 5 ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03.
Termin oferty: 10.07.2014
Temat: „Wykonanie projektu technicznego rozbudowy sieci cieplnej oraz budowa 3 przyłączy c.o. do budynków przy ul. Laskowskiego nr 1, 3 i 5 w Katowicach”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w. 5450
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 10.07.2014
Temat: „Wykonanie projektu technicznego i budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kolistej 30, 29, 28, 27 w Katowicach”
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 08.07.2014
Temat: „Remont przyłącza do budynku byłej Dyrekcji KWK „Kleofas” - Wydział VIII ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90.
Termin oferty: 03.07.2014
Temat: „Zasilanie nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowego u zbiegu ulic Kijowskiej i Książęcej w Katowicach z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów ZEC S.A. oraz dostawa i zabudowa dwóch węzłów wymiennikowych dla potrzeb c.o., przygotowania c.w.u i wentylacji mechanicznej.”
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.: (32) 721 21 48.
Termin oferty: 02.07.2014
Temat: Dostawa dwóch wag automatycznych – Wydział IV ZEC S.A. „Kostuchna” oraz Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w. 5450
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416-01-03, kom. 605 595 406.
Termin oferty: 27.06.2014
Temat: „Remont sieci ciepłowniczej zasilającej łaźnię KWK „Mysłowice-Wesoła” w rejonie firmy „Purus” - Wydział IX ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36.
Termin oferty: 27.06.2014
Temat: „Remont sieci ciepłowniczej w rejonie Szybu Jan Henryk KWK „Mysłowice-Wesoła” - Wydział IX ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36.
Termin oferty: 26.06.2014
Temat: „Likwidacja kotła wodnego WR10 nr 2 w kotłowni Wydziału XII ZEC S.A. „Śląsk”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.: (32) 721 21 48.
Termin oferty: 26.06.2014
Temat: „Dostawa dwóch stacji odgazowania próżniowego, wykonanie dokumentacji technicznej zabudowy układów oraz pełnienie nadzoru nad montażem”"
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41.12 w. 12
Osoba kontaktowa: Jaroslaw Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 23.06.2014
Temat: Wykonanie remontu części dachu i elewacji hali maszyn na Wydziale V „Wieczorek” ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03.
Termin oferty: 20.06.2014
Temat: Konserwacja wewnętrznej części dachu kotłowni Wydziału V ZEC S.A. „Wieczorek”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03.
Termin oferty: 20.06.2014
Temat: Demontaż nieczynnych instalacji w kotłowni Wydziału V ZEC S.A. „Wieczorek”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 416 01 03.
Termin oferty: 18.06.2014
Temat: „Remont pomostu nawęglania – Wydział IV ZEC S.A. „Kostuchna”
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 wew.5450.
Termin oferty: 12.06.2014
Temat: „Oferta na wymianę kosza węglowego kotła OR16 – Wydział IV ZEC S.A. „Kostuchna”"
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w. 5450.
Termin oferty: 12.06.2014
Temat: „Oferta na wyburzenie budynku stacji uzdatniania wody - Wydział VI ZEC S.A. „Wujek”"
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Egueniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 w.12 .
Termin oferty: 05.06.2014
Temat: „Remont sieci ciepłowniczej na terenie Kopalni „Mysłowice-Wesoła” w rejonie Szybu Karol - Wydział IX ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36.
Termin oferty: 05.06.2014
Temat: „Wykonanie remontu instalacji odgromowej budynków na Wydziale VI „Wujek” ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 w.12.
Termin oferty: 05.06.2014
Temat: „Rozbiórka kotła Natorp 447 wraz z odpylaczem i wentylatorem spalin - Wydział VIII ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90.
Termin oferty: 05.06.2014
Temat: „Pomiary okresowe emisji pyłowo-gazowej w Ciepłowniach ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.: (32) 603 57 25.
Termin oferty: 22.05.2014
Temat: „Kompleksowa obsługa węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczych – Wydział V ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 560
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 416 01 02
Termin oferty: 15.05.2014
Temat: „Remont sieci ciepłowniczej na terenie kopalni od budynku kolejowego do Szybu Karol - Wydział IX ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 560
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36.
Termin oferty: 12.05.2014
Temat: „Remont rurociągów c.o. i c.w.u. od wymiennikowni Juliusz, Wydział I ZEC S.A
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 560
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41.
Termin oferty: 12.05.2014
Temat: „Przegląd i legalizacja ciepłomierzy”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 560.
Termin oferty: 08.05.2014
Temat: „Budowa sieci kanalizacyjnej Wydziału VIII ZEC S.A. - „Kleofas” w Katowicach”
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 06.05.2014
Temat: „Dostawa mleka UHT 2 % dla pracowników ZEC SA Katowice ”
Osoba kontaktowa: Bożena Sawczuk
Numer tel.: (32) 603 57 53.
Termin oferty: 30.04.2014
Temat: „Opracowanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny wartości nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach, przy ul. Ścigały 14 (działka 26/6)”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Izabela Wyrtki
Numer tel.: (32) 603 57 35
Osoba kontaktowa: mgr inż. Przemysław Kubiesa
Numer tel.: (32) 603 57 40.
Termin oferty: 24.04.2014
Temat: „Budowa agregatu kogeneracyjnego w Wydziale VI „Wujek” ZEC S.A. zasilanego gazem z odmetanowania KWK „Wujek” Ruch „Wujek” w Katowicach”
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew.12
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 17.04.2014
Temat: „Projekt techniczny i budowa gazociągu od szybu wydechowego KWK „Wujek” do Wydziału VI ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew.12
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 17.04.2014
Temat: „Zabudowa układu odgazowania próżniowego w kotłowni Wydziału V ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew.102
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 17.04.2014
Temat: „Zabudowa układu odgazowania próżniowego w kotłowni Wydziału VI ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew.12
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 16.04.2014
Temat: "Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie "negocjacji z ogłoszeniem" pt. Serwis prewencyjny agregatów prądotwórczych instalacji składającej się z 2 silników GE Jenbacher JMS 420 GS-S.L B25 zasilanej gazem kopalnianym w elektrociepłowni Wydziału XII „Śląsk” ZEC S.A., ul. Kalinowa 12, 41-707 Ruda Śląska. Termin wniosku o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem - 16.04.2014r. w załaczeniu "warunki udziału w postępowaniu z Zał.ami" oraz "ogłoszenie w DUUE""
Osoba kontaktowa:Sonia Sierkawska
Numer tel.: (32) 603 57 36.
Termin oferty: 10.04.2014
Temat: Przebudowa kotła parowego ERm 6,5 na kocioł wodny wraz z adaptacją układu pompowego w Wydziale VI „Wujek” ZEC S.A. w Katowicach
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew.12
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 03.04.2014
Temat: Remont podgrzewacza wody kotła WLM-25/8 Wydział VI ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew.12.
Termin oferty: 01.04.2014
Temat: Wykonanie przeglądów okresowych i pomiarów geodezyjnych komi-nów przemysłowych ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56.
Termin oferty: 01.04.2014
Temat: Remont sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Pocztowej w Mysłowicach, Wydział IX ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36.
Termin oferty: 27.03.2014
Temat: Demontaż nieczynnych rurociągów - Wydział III ZEC S.A. „Mysłowice”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59.
Termin oferty: 27.03.2014
Temat: Wykonanie projektu technicznego przebudowy pompowni Wydziału V „Wieczorek” ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 707 54 56 wew.102
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.:(32) 707 54 56 wew.103
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.:(32) 603 57 28.
Termin oferty: 27.03.2014
Temat: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego wydziałów I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X i XII ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56.
Termin oferty: 27.03.2014
Temat: Sprzedaż materiałów i urządzeń ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 wew.5450
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew.102
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew.12
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36.
Termin oferty: 21.03.2014
Temat: Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41.
Termin oferty: 10.03.2014
Temat: wykonanie remontu stropów żelbetowych – Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew.102.
Termin oferty: 06.03.2014
Temat: Remont części ciśnieniowej kotła WR-25 w kotłowni „Kazimierz”– Wydział I ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41.
Termin oferty: 06.03.2014
Temat: „Modernizacja układu odpylania spalin za kotłem WR 25 nr 1 w Wydziale III „Mysłowice” w Mysłowicach”
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:(32) 222 11 69 w.1
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.: (32) 603 57 50.
Termin oferty: 27.02.2014
Temat: Wykonanie projektu technicznego , budowa stacji wymienników ciepła i przyłącza cieplnego do budynku MOSiR w Katowicach
Osoba kontaktowa:Krzysztof Szklorz
Numer tel.:(32) 707 54 56 w.102
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.: (32) 603 57 50.
Termin oferty: 21.02.2014
Temat: Wymiana ekranów i górnego pęczka podgrzewacza wody kotła WR-25/2 – Wydział III ZEC S.A.
Osoba kontaktowa:mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59.
Termin oferty: 14.02.2014
Temat: Wymiana baterii akumulatorowej 100Ah 220V.
Osoba kontaktowa:mgr Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 721 21 48.
Termin oferty: 20.02.2014
Temat: Modernizacja układu odpylania spalin za kotłem WR 25 nr 3 w Wydziale I „Kazimierz” w Sosnowcu.
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.:(32) 368 55 41
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Hawryluk
Numer tel.: (32) 603 57 50.
Termin oferty: 07.02.2014
Temat: Wykonanie remontu ciągu spalin kotła Babcock Wydział I ZEC S.A. „Kazimierz-Juliusz”.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41.
Termin oferty: 16.01.2014
Temat: Rozbiórka kotła Babcock 1162 w kotłowni „Kazimierz” - Wydział I ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.:(32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41.