ZEC S.A. - Zakłady Energetyki Cieplnej

Archiwum

Termin oferty: 30.12.2013
Temat: Świadczenie usług związanych z serwisem prewencyjnym agregatów prądotwórczych Jenbacher JMS 420 w elektrociepłowni wydziału XII Zec S.A. oraz Jenbacher JMS 616 w elektrociepłowni wydziału IX Zec S.A.
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.:(32) 603 57 36
Osoba kontaktowa: Adam Gielarowski
Numer tel.: 501 320 491.
Termin oferty: 13.12.2013
Temat: Wykonanie audytu i sporządzenie wniosku na uzyskanie świadectw efektywności energetycznej
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.:(32) 222 11 69 w.1
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:(32) 603 57 20.
Termin oferty: 28.11.2013
Temat: Demontaż nieczynnych zbiorników - Wydział IV ZEC S.A. „Kostuchna”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:(32) 353 04 02 wew.5450
Numer tel. kom.: 605 595 706
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56.
Termin oferty: 21.11.2013
Temat: Budowa silników gazowych z generatorami energii elektrycznej oraz kotła gazowego na terenie Wydziału IV ZEC S.A. „Murcki” przy ulicy Boya Żeleńskiego 95 w Katowicach.
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.:(32) 353 04 02 wew.5450
Numer tel. kom.: 605 595 706
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 14.11.2013 do godz. 14.00
Temat: Projekt techniczny: przyłącze + stacja wymienników os. Sławka –Rataja w Katowicach
Osoba kontaktowa: Elżbieta Kondracka
Numer tel.:(32) 603 57 35
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 14.11.2013 do godz. 14.00
Temat: "Projekt techniczny: zasilania projektowanego osiedla Kijowska - Książęca w Katowicach"
Osoba kontaktowa: Elżbieta Kondracka
Numer tel.:(32) 603 57 35
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.: (32) 721 21 48
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 14.11.2013
Temat: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Wydziałów ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.:(32) 603 57 20
Numer tel. kom.: 605 595 706
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Numer tel. kom.: 601 580 253.
Termin oferty: 24.10.2013
Temat: Weryfikacja rocznych raportów emisji CO2.
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.: (32) 603 57 26.
Termin oferty: 24.10.2013
Temat: Opracowanie operatu szacunkowego określającą wartość nieruchomości ZEC S.A. składającej się z działek 1320/37 i 1374/38, zlokalizowanej przy ul. Pocztowej 14 w Mysłowicach
Osoba kontaktowa: Izabela Wyrtki
Numer tel.: (32) 603 57 35.
Termin oferty: 11.10.2013 do godz. 14.00
Temat: Wykonanie naprawy estakady ciepłowniczej nad ul. Szopienicką w Katowicach Wydziału V ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 707 54 56, wewn. 103.
Termin oferty: 11.10.2013 do godz. 14.00
Temat: Demontaż nieczynnej części pomostu nawęglania - Wydział VIII ZEC S.A. „Kleofas”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 255 44 90.
Termin oferty: 10.10.2013 do godz. 12.00
Temat: "Likwidacja kotła parowego OR-35 w elektrociepłowni Wydziału IV ZEC S.A."
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w. 5450.
Termin oferty: 02.10.2013
Temat: „Przeprowadzenie pomiarów okresowych generatora - Wydział IV ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w.5450
Osoba kontktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56.
Termin oferty: 02.10.2013
Temat: „Dostarczenie kompleksowej usługi telekomunikacyjnej do budynku Zarządu ZEC S.A. w Katowicach ”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontktowa: Krzysztof Magiera
Numer tel.: (32) 603 57 37.
Termin oferty: 24.09.2013 do godziny 10.00
Temat zadania: „Realizacja od 01.10.2013r. do 30.09.2016r. bonów na posiłki w punktach handlowych dla pracowników Wydziałów I-XII ZEC S.A”.
Osoba kontaktowa: Bożena Sawczuk
Numer tel.: (32) 603 57 53
Osoba kontaktowa: Agnieszka Gębiś
Numer tel.: (32) 603 57 36
Osoba kontaktowa: Sonia Sierkawska
Numer tel.: (32) 603 57 36
Termin oferty: 24.09.2013
Temat: Wykonanie naprawy estakady ciepłowniczej nad ul. Szopienicką w Katowicach Wydziału V ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew. 102
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiąrczyk
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew. 103.
Termin oferty: 24.09.2013
Temat: Wymiana okien budynku kotłowni Wydziału VI ZEC S.A. „Wujek”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew.12.
Termin oferty: 23.09.2013
Temat: „Wymiana okien i malowanie budynków kotłowni Wydziału XII ZEC S.A. „Śląsk
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.: 609 771 370.
Termin oferty: 20.09.2013
Temat: Dostawa i montaż aparatury w polach rozdzielczych 6 kV w Rozdzielni Głównej 6 kV R0 , Rozdzielni 6 kV R01 i Rozdzielni 6 kV R7 KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” oraz adaptacji wyposażenia elektrycznego pola rozdzielczego 6 kV nr 18A budowy otwartej do przyłączenia generatorów gazowych”
Osoba kontaktowa:Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56.
Termin oferty: 16.09.2013
Temat: Demontaż nieczynnych rurociągów - Wydział III ZEC S.A. „Mysłowice”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59.
Termin oferty: 06.09.2013
Temat: „Wymiana pokrycia części dachu budynku wentylatorów przy kotłowni „Juliusz” - Wydział I ZEC S.A. „Kazimierz-Juliusz”.
Osoba kontaktowa: Krzysztof Magiera
Numer tel.: (32) 603 57 37
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41.
Termin oferty: 30.08.2013
Temat: „Wykonanie diagnostyki rurociągu do transportu gazu z Szybu V KWK „Murcki-Staszic” do EC Wieczorek Wydział V ZEC S.A. pod kątem występujących wahań ciśnienia gazu.”
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew. 103.
Termin oferty: 28.08.2013
Temat: Wymiana odcinków sieci wysokoparametrowej i niskoparametrowej w rejonie ul. Radosnej w Katowicach – Wydział nr 5 „Wieczorek
Osoba kontaktowa: Krzysztof Magiera
Numer tel.: (32) 603 57 37
Osoba kontaktowa: Sławomir Gąsiorczyk
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew. 103.
Termin oferty: 23.08.2013
Temat: Remont ogrodzenia betonowego o długości 180 m Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew. 102.
Termin oferty: 22.08.2013
Temat: Wymiana wężownic kotła WR25/2 - Wydział III ZEC S.A. „Mysłowice” .
Osoba kontaktowa: Krzysztof Magiera
Numer tel.: (32) 603 57 37
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 11 69 wew. 1
Osoba kontaktowa: Henryk Gomoła
Numer tel.: (32) 222 11 69 wew. 2.
Termin oferty: 22.08.2013
Temat: „Budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Norwida 7 i 9 w Mysłowicach Wesołej – Wydział IX ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 314 22 58
Osoba kontktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28.
Termin oferty: 22.08.2013
Temat: Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Tuwima 1a w Sosnowcu. Wydział II ZEC S.A
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Michał Twaruszka
Numer tel.: (32) 603 57 50.
Termin oferty: 21.08.2013
Temat: Demontaż kanału ciepłowniczego przy ulicy Kołodzieja w Katowicach - Wydział IV ZEC S.A. „Murcki”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w.5450.
Termin oferty: 19.08.2013
Temat: Modernizacja SWC i przyłącza c.o. do budynku przy ulicy Kolistej 31 w Katowicach.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 w.102
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Michał Twaruszka
Numer tel.: (32) 603 57 70.
Termin oferty: 14.08.2013
Temat: Remont zewnętrznej sieci wody pitnej i p.poż - Wydział nr 12 „Śląsk”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: mgr Rafał Kępa
Numer tel.: 609 771 370.
Termin oferty: 26.07.2013
Temat: Oferta na wymianę odcinków rur ekranu tylnego kotła WR25/2 - Wydział III ZEC S.A. „Mysłowice”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59.
Termin oferty: 25.07.2013
Temat: Oferta na demontaż odpylacza, kanałów spalin i wentylatorów ciągu kotła OR35 - Wydział IV ZEC S.A. „Murcki”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w.5450.
Termin oferty: 15.07.2013
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełniającej dla zadania pn „Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w Wydziale V Wieczorek w celu ograniczenia strat energii – II etap
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707-54-56 wew. 102.
Osoba kontaktowa: inż. Michał Twaruszka
Numer tel.: (32) 603 57 50
Termin oferty: 16.07.2013
Temat: Likwidacja kotłów parowych Combustion i Pauker oraz rurociągu parowego w kotłowni Wydziału V ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603-57-56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707-54-56 wew. 102.
Termin oferty: 12.07.2013
Temat: Oferta na wyburzenie budynku stacji uzdatniania wody - Wydział VI ZEC S.A. „Wujek”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209-41-12, wew. 12.
Termin oferty: 12.07.2013
Temat: Remont odcinka sieci ciepłowniczej, wysokoparametrowej, zasilają-cej kopalnię – Wydział IX ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317-51-36
Termin oferty: 11.07.2013
Temat: Oferta na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej dla Ciepłowni KLEOFAS wraz z uzyskaniem uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę.
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludgya
Numer tel.: (32) 603 57 26
Termin oferty: 02.07.2013
Temat: Usuwanie awarii sieci ciepłowniczych, instalacji c.o. i c.w.u. na terenie działania Wydziałów I ÷ XII ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Pytel
Numer tel.: (32) 222 10 59
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 wew. 5450
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew. 102
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Osoba kontaktowa: Roman Pluta
Numer tel.: (32) 255 44 90
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 314 22 58
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: 609 370 023
Termin oferty: 28.06.2013
Temat: Oferta na wykonanie remontu estakady węglowej - Wydział V ZEC S.A. „Wieczorek”.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 w. 102
Termin oferty: 28.06.2013
Temat: Oferta na demontaż odpylacza i kanałów spalin kotła Babcock - Wydział I ZEC S.A. „Kazimierz-Juliusz”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: inż. Krzysztof Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 27.06.2013
Temat: „Oferta na wymianę odcinków rurociągów c.w.u. i cyrkulacji od wymiennikowni Juliusz - Wydział nr 1 „Kazimierz-Juliusz”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 26.06.2013
Temat: Oferta na nadzór nad przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego dla zadania pn: „Realizacja od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r. bonów na posiłki w punktach handlowych dla pracowników Wydziałów I – XII ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Bożena Sawczuk
Numer tel.: (32) 603 57 53
Termin oferty: 24.06.2013
Temat: Oferta na wykonanie przyłącza przy ul. Kołodzieja 22-24 Katowice.
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w.5450
Termin oferty: 18.06.2013
Temat: „Nadzór inwestorski - „Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w Wydziale V „Wieczorek” w Katowicach w celu ograniczenia strat energii”.
Osoba kontaktowa: inż. Michał Twaruszka
Numer tel.: (32) 603 57 50
Termin oferty: 13.06.2013
Temat: „Budowa gazociągu łączącego stację odmetanowania KWK „Mysłowice – Wesoła” z EC „Wesoła” w Mysłowicach” – Wydział IX ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 314 22 58
Termin oferty: 11.06.2013
Temat: „Naprawa układu zasilania wentylatora spalin kotła WR25/3 w ciepłowni Wydziału III ZEC S.A. ”
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Kasprzyk
Numer tel.: (32) 222 10 59 w. 1 lub w. 2
Termin oferty: 11.06.2013
Temat: „Wymiana okien budynku starej kotłowni Wydziału III ZEC S.A. „Mysłowice”. ”
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Kasprzyk
Numer tel.: (32) 222 10 59 w. 1 lub w. 2
Termin oferty: 04.06.2013
Temat: Remont węzła cieplnego przy ul. Załęskiej 45 w Katowicach - Wydział VI ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 w.12
Termin oferty: 03.06.2013
Temat: Oferta na „Dostawę mleka UHT 2 % dla pracowników ZEC SA Katowice”.
Osoba kontaktowa: Bożena Sawczuk
Numer tel.: (32) 603 57 53
Termin oferty: 23.05.2013
Temat: Remont sieci ciepłowniczej na terenie Kopalni „Mysłowice-Wesoła” w rejonie Szybu Karol - Wydział IX ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36
Termin oferty: 21.05.2013
Temat: Oferta na naprawę generatora 1,5 MW / 6 kV w elektrociepłowni Wydziału IV ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02 w.5450
Termin oferty: 09.05.2013
Temat: Remont rusztu kotła WR25/3 – Wydział III ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Kasprzyk
Numer tel.: (32) 222 11 69
Termin oferty: 07.05.2013
Temat: Odbiór i transport żużla paleniskowego (odpad kod 10 01 01) z Ciepłowni ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Termin oferty: 06.05.2013
Temat: Oferta na odnowienie elewacji zewnętrznej budynku Zarządu ZEC S.A. w Katowicach, ul. Ścigały 14,o wymiarach 13,58 x 64,52 x 14,50 m..
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Barbara Szwiec
Numer tel.: (32) 603 57 24
Termin oferty: 19.04.2013
Temat: Oferta na wykonanie napraw konstrukcji żelbetowej budynku kotłowni Wydziału VI ZEC S.A.„Wujek”.
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew.12
Termin oferty: 18.04.2013
Temat: Remont kotła WR-10/4 w zakresie wymiany podgrzewacza wody – Wydział II ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Termin oferty: 08.04.2013
Temat: „Oferta na projekt techniczny przyłącza i stacji wymienników”
Osoba kontaktowa:Elżbieta Kondracka
Numer tel.: (32) 603 57 35
Termin oferty: 04.04.2013
Temat: „Kompleksowa obsługa węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczych - Wydział V ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56, wew.102
Termin oferty: 04.04.2013
Temat: „Budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową dla zasilania Wydziału III ZEC S.A. przy ulicy Świerczyny 3 w Mysłowicach”
Osoba kontaktowa: Krzysztof Kasprzyk
Numer tel.: (32) 222 11 69, wew.2
Termin oferty: 28.03.2013
Temat: „Modernizacja wysokoparametrowego przyłącza c.o. do budynków REMAG S.A. w Katowicach”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02, wew.5450
Termin oferty: 28.03.2013
Temat: „Modernizacja kanałów spalin kotłów WR – 25 nr 2 i nr 3 w Ciepłowni „Mysłowice” Wydział III ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Krzysztof Kasprzyk
Numer tel.: (32) 222 11 69, wew.2
Termin oferty przedłużono do dnia 27.03.2013 do godziny 13:00
Temat: „Modernizacja instalacji odpylania spalin za kotłami OR – 16 nr 1 i nr 3 w EC „Kostuchna” – Wydział IV ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Numer tel.: (32) 353 04 02, wew.5450
Termin oferty: 21.03.2013
Temat: „Remont podgrzewacza wody kotła gazowego WR-10/2 - Wydział IX ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa: mgr. inż. Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 317 51 36
Termin oferty: 12.03.2013
Temat: „Wymiana wężownic podgrzewacza wody kotła WR-25 - Wydział I ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa:mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa:inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 14.03.2013 do godziny 10.00
Temat zadania: „Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w Wydziale V „Wieczorek” w celu ograniczenia strat energii”.
Osoba kontaktowa:Krzysztof Szklorz
Numer tel.: (32) 707 54 56 wew. 102
Osoba kontaktowa:Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Termin oferty: 12.03.2013
Temat: „Wymiana wężownic podgrzewacza wody kotła WR-25 - Wydział I ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa:mgr. inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa:inż. Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 04.03.2013
Temat: „Oferta na wykonanie Remontu rusztu i skrzyni podmuchowej kotła WR-5 - Wydział XII ZEC S.A”
Osoba kontaktowa:mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Osoba kontaktowa:Marian Smerd
Numer tel.: 609 370 023
Termin oferty: 27.02.2013
Temat: „Oferta na projekt techniczny przylacza i stacji wymienników.”
Osoba kontaktowa:Elżbieta Kondracka
Numer tel.: (32) 603 57 35
Termin oferty: 21.02.2013
Temat: „Oferta na projekt techniczny przylacza i stacji wymienników.”
Osoba kontaktowa:Elżbieta Kondracka
Numer tel.: (32) 603 57 35
Termin oferty: 21.02.2013
Temat: „Oferta na projekt techniczny sieci cieplnej oraz stacji wymienników.”
Osoba kontaktowa:Elżbieta Kondracka
Numer tel.: (32) 603 57 35
Termin oferty: 21.02.2013
Temat zadania: „Kompleksowe wykonanie usługi ochrony mienia nieruchomości ZEC S.A. przy ul. Ścigały 14 w Katowicach.”
Osoba kontaktowa:Barbarą Szwiec
Numer tel.: (32) 603 57 24/23
Termin oferty: 04.01.2013
(aktualizacja oferty z dn.21.12.2012)
Temat: „Oferta na przeprowadzenie diagnostyki rurociągów do transportu gazu od stacji odmetanowania do elektrociepłowni ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa:mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 03.01.2013
Temat: „Dostawa wysokoefektywnego sorbentu wapiennego do Ciepłowni WUJEK”
Osoba kontaktowa:Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12
Osoba kontaktowa:Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25