ZEC S.A. - Zakłady Energetyki Cieplnej

Archiwum za lata 2011-2012

Termin oferty: 21.12.2012
Temat: „Oferta na przeprowadzenie diagnostyki rurociągów do transportu gazu od stacji odmetanowania do elektrociepłowni ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa:mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 14.12.2012
Temat: „Oferta cenowej na wykonanie pomiarów geodezyjnych i przeglądów okresowych – ocen stanu technicznego kominów przemysłowych”
Osoba kontaktowa:mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 13.12.2012
Temat: „Świadczenie usług związanych z serwisem prewencyjnym agregatów prądotwórczych Jenbacher JMS 420 GS-SL w elektrociepłowni Wydziału V ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa:mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 13.12.2012
Temat: Oferta na opracowanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny służebności przejazdu i przechodu w zakresie nieruchomości należących do ZEC S.A. i SKOK WESOŁA.
Osoba kontaktowa: Izabela Wyrtki
Numer tel.: (32) 603 57 35
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.: (32) 603 57 35
Termin oferty: 06.12.2012
Temat: Projekt i budowa silnika gazowego z generatorem energii elektrycznej wraz z przyłączem energii elektrycznej na terenie Wydziału IX ZEC S.A. „Wesoła”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Arkadiusz Szlosarek
Numer tel.: (32) 314 22 58
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Osoba kontaktowa: mgr inż. Edmund Pałyga
Numer tel.: (32) 603 57 20
Termin oferty: 31.10.2012
Temat: "Oferta na wymianę baterii akumulatorowej 100Ah 220V= zasilania awaryjnego – Wydział XII „Śląsk” - nie otwierać.”"
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: (32) 244 87 87
Osoba kontaktowa: Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 25.10.2012
Temat: „Budowa silników gazowych z generatorami energii elektrycznej oraz kotła gazowego na terenie Wydziału XII ZEC S.A. „Śląsk” przy ulicy Kalinowej 12 w Rudzie Śląskiej.”
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: 609 370 023
Termin oferty: 25.10.2012
Temat: "Oferta cenowa za weryfikację 9 raporów za rok 2012"
Osoba kontaktowa: Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Osoba kontaktowa: Roman Ludyga
Numer tel.: (32) 603 57 26
Termin oferty: 24.10.2012
Temat: wymiany odcinków rurociągów CWU i cyrkulacji w rejonie ul. Załęskiej w Katowicach – Wydział VI „Wujek”.
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 15.10.2012
Temat: „Oferta na wykonanie usług sprzątania pomieszczeń biurowych Wydziału VI ZEC S.A. - nie otwierać”
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Numer tel.: (32) 209 41 12 wew. 12
Termin oferty: 11.10.2012
Temat: „Budowa gazociągu łączącego szyb III KWK „Wujek” – ruch „Śląsk” z kotłownia „Śląsk” – Wydział XII ZEC S.A. w Rudzie Śląskiej”
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Numer tel.: 609 370 023
Termin oferty: 01.10.2012
Temat: Oferta na opracowanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny wartości rynkowej służebności przesyłu dla urządzeń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zlokalizowanych na nieruchomościach ZEC S.A., tj. Wydziale III „Mysłowice, Wydziale IV „Murcki”, Wydziale V „Wieczorek”, Wydziale VI „Wujek”, Wydziale IX „Wesoła”, Wydziale XII „Śląsk” oraz służebności przejazdu i przechodu na Wydziale IV „Murcki”.”.
Osoba kontaktowa: Rafał Kępa
Numer tel.:(32) 32 603 57 35
Termin oferty: 17.09.2012
Temat: „Oferta cenowa w zakresie wykonania auditu startowego dla jednostki kogeneracji zlokalizowanej na Wydziale V „Wieczorek” ZEC S.A. w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 07.09.2012
Temat: oferty na przeprowadzenie pomiarów okresowych generatora - Wydział IV ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 07.09.2012
Temat: Oferta na przeprowadzenie badań diagnostycznych układu regulacji turbogeneratora na Wydziale IV ZEC S.A. „Kostuchna” - nie otwierać
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty:14.09.2012
Temat: „ Oferta – W-IX i W V – Wydanie opinii potwierdzającej ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej Kogeneracji wytworzonej w 2012 r”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 02.09.2012
Temat: Naprawa dachów budynków stacji wymienników ciepła – Wydział V ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Stanisław Mucha
Numer tel.: (32) 603 57 40
Termin oferty: 31.08.2012
Temat: Naprawa dachów budynków kotłowni - Wydział III ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Krzysztof Kasprzyk
Numer tel.: (32) 222 11 69
Termin oferty: 27.08.2012
Temat: „Wykonanie przyłącza do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Czołgistów w Sosnowcu”
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Numer tel.: (32) 368 55 41
Termin oferty: 23.08.2012
Temat: Opracowanie wniosku o przyznanie zewnętrznych środków finansowych ( dotacja , pożyczka na warunkach preferencyjnych z możliwością umorzenia ) na realizację zadania związanego z energetycznym wykorzystaniem gazu pochodzącego z odmetanowania KWK „Wujek” – Ruch „Śląsk”, na terenie Wydziału XII - „Śląsk” w Rudzie Śląskiej.
Osoba kontaktowa: Jarosław Trybus
Numer tel.: (32) 603 57 28
Termin oferty: 23.08.2012
Temat: „Dostosowanie urządzeń pomiarowych energii elektrycznej do wymogów TPA ”
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.: (32) 603 57 20
Termin oferty: 23.08.2012
Temat: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Wydziałów ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Edmund Pałyga
Numer tel.: (32) 603 57 20
Termin oferty: 21.08.2012
Temat: Oferta na remont dachów budynku wysypu żużla Wydziału XII ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Numer tel.: (32) 603 57 56
Termin oferty: 17.08.2012
Temat: „Remont pomieszczeń budynku Zarządu ZEC S.A. przy ul. Ścigały 14 w Katowicach”
Osoba kontaktowa:Barbara Szwiec
Numer tel.: (32) 603 57 24
Termin oferty: 16.08.2012
Temat: Remont pomieszczeń budynku socjalnego Wydziału II ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Numer tel.: (32) 297 72 55
Termin oferty: 14.08.2012
Temat: Odbiór i odzysk/unieszkodliwianie żużla paleniskowego (odpad kod 10 01 01) z Ciepłowni ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Wojciech Malara
Numer tel.: (32) 603 57 25
Termin oferty: 14.08.2012
Temat: Naprawa izolacji termicznej magistrali wysokich parametrów „Wilson” – Wydział V ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Termin oferty: 09.08.2012
Temat: Oferta na dostawę wymienników ciepła W-IV ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Termin oferty: 09.08.2012
Temat: Transport węgla dla Wydziałów ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Kierownik W – I inż. Włodzimierz Kramarz
Termin oferty: 03.08.2012
Temat: Oferta na remont żelbetowego zbiornika zasypowego węgla - Wydział XII ZEC S.A. „Śląsk”
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Termin oferty: 01.08.2012
Temat: Oferta na realizację przyłącza oraz zabudowę stacji wymienników ciepła – ul. Grunwaldzka 20-22 w Mysłowicach
Kontakt: Dział Rozwoju i Restrukturyzacji
Termin oferty: 01.08.2012
Temat: Oferta na realizację przyłącza oraz zabudowę stacji wymienników ciepła – Plac Wolności 7 w Mysłowicach
Kontakt: Dział Rozwoju i Restrukturyzacji
Termin oferty: 27.07.2012
Temat: Oferta na dostawę wyłączników linkowych „stopu” awaryjnego oraz certyfikowanej linki 3/5mm PVC i niezbędnego osprzętu, W-V ZEC S.A
Osoba kontaktowa: Krzysztof Szklorz
Termin oferty: 25.07.2012
Temat: Oferta na Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego Wydziału IV ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Termin oferty: 23.07.2012
Temat: Wykonanie przyłącza do budynku MAKSIMUM przy ulicy Kalinowej 15 w Rudzie Śląskiej
Osoba kontaktowa: Edward Sworowski
Termin oferty: 23.07.2012
Temat: Wykonanie przyłącza do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Czołgistów w Sosnowcu
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Termin oferty: 23.07.2012
Temat: Wykonanie przyłącza do budynku OL-MED. Spółka z o.o. przy ulicy Czołgistów w Sosnowcu
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Termin oferty: 20.07.2012
Temat: Wykonanie przyłącza do budynku ul. Kwiatowa 17/1
Termin oferty: 18.07.2012
Temat: Oferta na demontaż odpylacza i kanałów spalin kotła WR10/2 Wydział XII ZEC S.A. „Śląsk”
Termin oferty: 16.07.2012
Temat: Oferta na remont sklepienia zapłonowego kotła WR25/4 w kotłowni Wydziału IX ZEC S.A. - „Wesoła”
Termin oferty: 13.07.2012
Temat: Oferta na wykonanie usług ładowarką dla kotłowni Wydziału II ZEC S.A.
Termin oferty: 28.06.2012
Temat: Remont schodów w ZEC S.A. Katowice, ul. Ścigały 14
Termin oferty: 21.06.2012
Temat: Wymiana odcinków sieci c.o. i c.w.u. na osiedlu Juliusz - Wydział I ZEC S.A.
Termin oferty: 12.06.2012
Temat: Oferta na wykonanie projektu Plac Wolności 7.
Termin oferty: 11.06.2012
Temat: Oferta na wykonanie przyłącza - Grunwaldzka 22
Termin oferty: 11.06.2012
Temat: Wymiana pierwszego stopnia stalowego podgrzewacza wody kotła OR16/1 - Wydział IV ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Termin oferty: 11.06.2012
Temat: Oferta na remont żelbetowego zbiornika zasypowego węgla - Wydział XII ZEC S.A. „Śląsk”
Osoba kontaktowa: Marian Smerd
Termin oferty: 11.06.2012
Temat: Remont wymurówek kotłów WR10 i WR5 w kotłowni Wydziału XII ZEC S.A. - „Śląsk”
Osoba kontaktowa: Marian Smerd6
Termin oferty: 1.06.2012
Temat: Oferta na wymianę odżużlacza zgrzebłowego kotła OR16/1 - Wydział IV ZEC S.A. „Kostuchna
Osoba kontaktowa: Roman Boruń
Termin oferty: 24.05.2012
Temat: Oferta na wymianę odcinków rurociągów CWU i cyrkulacji w rejonie ul. Nowowiejskiego i Kwiatowej w Mysłowicach – Wydział III ZEC S.A.”
Osoba kontaktowa: Józef Gdeczyk
Termin oferty: 23.05.2012
Temat: Oferta na wykonanie remontu dachu i elewacji budynku kotłowni Wydziału III ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Józef Gdeczyk
Termin oferty: 23.05.2012
Temat: Oferta na wykonanie remontu budynku Stacji Wymienników Ciepła ul. Katowicka 27 w Mysłowicach, Wydział III ZEC S.A
Osoba kontaktowa: Józef Gdeczyk
Termin oferty: 30.04.2012
Temat: Remont sieci ciepłowniczej w rejonie „Ślizgi” (ulica Mikołowska i Wincentego Pola) w Katowicach, Wydział VI „Wujek” ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer
Termin oferty: 26.04.2012
Temat: Remont podgrzewacza wody kotła wodnego WR25/2, Wydział III ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Józef Gdeczyk
Termin oferty: 18.04.2012
Temat: Remont rusztu kotła WR10/4 z materiałów powierzonych, Wydział II ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Andrzej Wola
Termin oferty: 18.04.2012
Temat: Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w dziesięciu kotłowniach ZEC S.A. w Katowicach
Osoba kontaktowa: Włodzimierz Kramarz
Termin oferty: 05.04.2012
Temat: Remont sieci ciepłowniczej wysokiego parametru
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Termin oferty: 05.04.2012
Temat: Wymiana podgrzewacza wody kotła WR10 nr 3, Wydział IX "Wesoła" ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Termin oferty: 22.03.2012
Temat: Wymiana dolnego pęczka podgrzewacza wody kotła WR25 (WLM25) nr 9, Wydział VI ,,Wujek” ZEC S.A
Osoba kontaktowa: Eugeniusz Langer

Termin oferty: 08.03.2012
Temat: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego wydziałów I, II, III, VI, VIII, IX, X i XII ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: mgr inż. Jan Kasperek
Termin oferty: 15.02.2012
Temat: Oferta cenowa na wykonanie projektu remontu kolektora parowego oraz stacji redukcyjno-schładzającej w kotłowni Wydziału IV ZEC S.A.
Osoba kontaktowa: Wydział IV - Roman Boruń

Termin oferty: 19.12.2011
Temat: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Osoba kontaktowa: Wydział VIII - Roman Pluta

Termin oferty: 28.12.2011
Temat: Oferta na przeprowadzenie badań i pomiarów ochronnych, przeciwporażeniowych w sieciach elektroenergetycznych w obiektach ZEC S.A. Wydział III „Mysłowice”
Osoba kontaktowa: Wydział III - mgr inż. Józef Gdeczyk

Temat: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "realizację w latach 2012-2013 bonów na posiłki w punktach handlowych dla pracowników wydziałów I - XII ZEC S.A